Wat zegt de bijbel over de hoer in Openbaring 17?

Wie is die hoer die beschreven wordt in Openbaring 17 en wat voor betekenis heeft zij voor zowel deze tijd als de eindtijd?

Geschreven door ChristenZijn
Wat zegt de bijbel over de hoer in Openbaring 17?

Wie is die hoer die beschreven wordt in Openbaring 17 en wat voor betekenis heeft zijn voor zowel deze tijd als de eindtijd?

De hoer in Openbaring 17 (ookwel Babylon genoemd) is een van de centrale figuren in de profetieën over de eindtijd. Zij is al actief vanaf de start van de eerste gemeenten, maar op het moment is zij extra actief. Het is belangrijk om te weten wie die hoer is en wat voor een betekenis zij voor ons heeft.

De geest van de hoer

Er wordt weleens gedacht dat de hoer één speciale kerk of organistie is en velen hebben dan ook zo’n groep bestempelt als “de hoer”. Maar in waarheid is de hoer een geest die zich binnendringt in vele kerken, genootschappen en zelfs in individuen.

In Jacobus 4:4 krijgen we een duidelijk beeld van hoe geestelijke hoererij eruitziet voor God. ‘Overspeligen, weet gij dan niet, dat vriendschap met de wereld, vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.’

Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. Daar zit niets tussenin. Of je staat aan Gods kant of aan de kant van de wereld. In Gods ogen is het al het andere hoererij. Maar dit is precies wat de geest van de hoer probeert te doen. Zij probeert God en de wereld te vermengen en het beste van beide werelden te bieden.

Het hele “evangelie” van de hoer is dat zij verkondigt dat je zowel de wereld als God kunt hebben. Zij gebruikt Gods woord en citeert veel bijbelteksten en uitdrukkingen die erg goed en godvruchtig klinken. Maar wat onder dat glanzende goud schuil gaat, is een donkere onderstroom van egoïsme en grootsheid.

Het gevaarlijkste van de hoer is dat zij moeilijk te herkennen is. Zij presenteert haar wijn in een gouden beker (Openbaring 17:4) die het woord van God is. Alle woorden, zinnen en doctrines die zij verkondigt lijken godvruchtig, omdat zij telkens bijbelteksten gebruikt om haar leugens kracht bij te zetten. Dit is een veelgebruikte truc van Satan en zijn dienaren. (2 Corinthiers 11:14)

Haar evangelie klinkt in het begin geweldig en het geeft mensen een warm en prettig gevoel. Zij laat alle voordelen zien van een goddelijk leven, maar neemt tegelijkertijd de voorwaarden weg. Zo krijgt de hoer het voor elkaar om mensen te misleiden, en veel mensen komen terecht onder de invloed van de hoer. Als je niet extreem oplettend bent, dan kan je niet elke keer de leugen van de waarheid onderscheiden!

De verdraaide woorden van de hoer zijn de ‘wijn van haar hoererij’ (Openbaring 17:2) En net als met wijn, is het makkelijk om dronken te worden van de goede gevoelens die je krijgt door de verkondiging van de hoer. Het brengt je echter nooit tot een waarachtig leven met Christus, in overwinning over de zonde. (1 Petrus 4:1) Dit staat in sterk contrast met het reine water des levens waarover Jezus verkondigt! (Johannes. 7:38,39)

Het werk van de hoer in de moderne tijd

De geest van de hoer is actief op veel manieren op aarde, zowel op individueel niveau als op grote schaal. Op individueel niveau probeert zij mensen te beïnvloeden om zo dicht mogelijk bij de wereld te leven, om te zeggen dat ze “christenen” zijn, maar tegelijkerteid naar wereldse en menselijke maatstaven te leven. Of dat nou is om te leven naar hun eigen lusten, een beetje te zondigen en te genieten van deze wereld, of dat ze strenge wetten en ethische regels volgen die niet van God zijn.

Op grotere schaal is de geest van de hoer ook werkzaam in kerken over de hele wereld, ze is bezig om Gods zuivere leer te verdraaien en hele kerken en christelijke gemeenten van de waarheid weg te leiden, regelrecht naar de duisternis van haar leugens.

Het doel van de hoer is niet om het hele christendom en alle religie af te breken. In tegendeel, zij is dol op kerken! De hoer is de manier van Satan om de speld in de hooiberg te begraven. Het wordt moeilijker voor mensen om echt levend christendom te herkennen als het omgeven wordt door zoveel halve waarheden die zo mooi klinken.

Dit is waarom de hoer zich niet maar manifesteert in één kerk maar juist in zoveel mogelijk. Hoe meer splitsingen en afscheidingen ze kan bewerken, hoe moeilijker het is om de ware kerk te vinden. Splitsing en ruzie veroorzaken is haar enige doel.

Satans doel met de hoer

Satan weet dat hij niet iedereen kan overtuigen om God helemaal te verlaten en atheïst te worden. In ieder geval niet meteen. Dus instrueert hij zijn dienaar, de hoer, om ze langzaam te vergiftigen en zo weg te komen bij de zuivere waarheid van Gods woord en ze naar de wereld te keren.

Zij begon bijna direct met haar werk nadat Jezus stierf. Paulus zegt tegen de gemeente in Efeze, “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de dicipelen achter zich aan te trekken.” Handelingen 20:29,30. De grimmige wolven waren niets anders dan dienaren van de hoer.

Zij begon in het kleine en verkondigde een christendom wat bijna helemaal waar was, met daarin vermengd een klein beetje van de wereld. Maar nadat er meer ijverige volgers kwamen, begon zij het evangelie nog meer te verdraaien. Terug naar het heden, en veel van het “christendom” wat nu verkondigd wordt staat zover van Gods woord af dat het nauwelijks herkenbaar is!

De hoer is het antwoord van Satan op de bruid van Christus. Terwijl de bruid op aarde werkt aan de verspreiding van het ware evangelie, is de hoer hard bezig om leugen en splitsing te bewerken. Deze twee zijn bittere tegenstanders die zijn opgesloten in een geestelijk conflict dat voortduurt tot de opname, als de bruid thuisgehaald zal worden om samen te zijn met Christus.

Rond de tijd van de opname zullen de omstandigheden op aarde zo erg zijn dat Satan ook de hoer niet meer nodig heeft. Als de bruid opgenomen is, zal God zelf in de harten bewerken dat het volk alle vormen van religieusiteit afwijst en zullen zij zich 100% weiden aan deze wereld en hun eigen menselijke prestaties.

De hoer zal afgeworpen worden door het beest, de overheden die tot slot de authoriteit van God zullen verwerpen en hun macht zullen bouwen op deze menselijke prestaties. De hoer zal al haar macht verliezen en zal compleet vernietigd worden. Dat is Gods oordeel over haar. (Openbaringen 18:21-24). Gods woede is zo groot dat de rook van haar pijniging zal opstijgen tot in alle eeuwigheid als een herinnering aan haar bedrog. (Openbaring 19:3)

Satan gelooft hiermee zijn uiteindelijke doel te bereiken, maar in werkelijkheid is het allemaal een deel van Gods grotere plan en bedoeling. (Openbaring 17:15-17) (Lees hier meer over het beest.)

De strijd tegen de hoer

Het is de taak van de bruid om tegen de hoer te strijden en te doen wat wij kunnen om haar plannen en intriges te stoppen. Deze grote geestelijke veldslag wordt uitgevochten op individueel niveau, en de geest van de hoer moet in iedere dicipel compleet overwonnen zijn, zodat alleen waarheid en reinheid regeren in de gemeente. (Lees hier meer over de bruid.)

Het is gevaarlijk om te denken dat de hoer alleen in ‘die kerk’, of in ‘die geloofsgemeenschap’ is en er daarom niet meer over na te denken. De hoer kan overal zijn! Het is waar dat zij grip heeft op veel verschillende kerken in de wereld, maar zij houdt er ook van om bij een individu te komen en hem persoonlijk te bewerken. Zij fluistert haar leugens zo in je oor. Ze probeert je te laten geloven dat de wereld niet zo gevaarlijk is. Ze probeert je te overtuigen dat je best je eigen wil kunt doen en toch kind van God kunt zijn. Hiermee spoelt zij de voorwaarden weg om een volgeling van Jezus te zijn.

Luisteren naar deze leugens zal je kapot maken. Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. Je kunt niet twee heren dienen. Er is in de gemeente en in het leven van een echte christen geen plaats voor de perverse verkodiging van de hoer!

Daarom is het zo belangrijk voor iedere christen om een persoonlijke verbinding met God en Zijn woord te krijgen. Als je een vertrouwelijke omgang met God hebt, dan ken je ook Zijn wil en Zijn woord, en kun je leren om de leugens van de hoer te herkennen en te doorzien. Dan kan je alles wat je hoort en ziet tegen het licht van God woord houden en alles wegwerpen wat niet conform de waarheid is!

Helaas is de invloed van de hoer enorm gegroeid in deze tijd en zijn veel kerken onder haar beïnvloeding. Geen enkele kerk of geloofsgenootschap, geen enkele pastoor of predikant moet op zijn blauwe ogen gelooft worden, zonder dat hij beproeft is tegen het licht van Gods woord en Zijn geest!

“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegegaan.” 1 Johannes 4:1. Wees oplettend en beproef alles wat je hoort! Niet in de laatste plaats moeten onze eigen gedachten en intenties tegen het licht van Gods woord gehouden worden. Wees er zeker van dat alles echt van God afkomstig is!

De leugens van de hoer zijn sterk en wijdverbreid, maar het licht schijnt als een kaars in de donkere nacht. Als je oprecht en ootmoedig bent, openstaat voor Gods leiding, dan zal Hij duidelijk maken wat de waarheid en wat leugen is. God is waarachtig en er is in het geheel geen leugen in Hem. Zijn geest is de Geest de waarheid, die je zal leiden naar de volle waarheid. (Johannes 14:15-17, Johannes 16:13)

Wees ijverig en stel vragen! Beproef de geesten! “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.” Mattheus. 7:7. Door klaarwakker te zijn en te staan in het geloof hoeft de geest van de hoer geen macht over jou te hebben.

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.” Openbaring 18:4,5

Je kunt je leven in dienst van God leven, altijd Zijn wil doen en klaargemaakt worden als reine, onbevlekte bruid, waardig voor haar hemelse bruidegom. (Openbaring 19:7,8)