Wat betekent het om met Christus gekruisigd te zijn? (Galaten 2:20)

Een helder begrip van dit onderwerp is van levensbelang!