Wat betekent het om de daden van het lichaam te doden?

Om de daden van het lichaam te doden, moeten we eerst begrijpen wat daden van het lichaam zijn en wat het verschil is met leven naar het vlees.

Geschreven door ChristenZijn
Wat betekent het om de daden van het lichaam te doden?

“Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven; als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.” Romeinen 8:13.

Er is heel wat voor nodig om dit vers goed te begrijpen. Wat betekent het om naar het vlees te leven? Wat betekent het om de daden van het lichaam te doden? Dit is belangrijk om te weten, want volgens dit vers zullen we leven als we dit doen!

Naar het vlees leven is hetzelfde als bewust voldoen aan de lusten van het vlees (Galaten 5:16) of toegeven als je wordt verleid door de begeerten van het vlees (Jacobus 1:14-15). Dat is hetzelfde als bewust zondigen, de wet overtreden, dus het overtreden van de wetten van God die je wel kent.

Werken van het vlees

Werken van het vlees zijn dingen waar we van te voren van weten dat het zonde is. Als we doorgaan met leven naar het vlees, dus met leven in zonde, zullen we sterven. Als we niet naar het vlees leven, hebben we het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd (Galaten 5:24). Dan zijn we gekruisigd voor alles waarvan we weten dat het zonde is. Met andere woorden, als we verzocht worden tot zondigen, geven we daar niet aan toe. Dit betekent niet dat onze neiging om te zondigen vanzelf verdwijnt, maar het is een instelling die nodig is om de zonde te overwinnen. Als je niet toegeeft aan het vlees met zijn lusten en begeerten geeft dat wel lijden.

“Zo moet u ook uzelf zien: Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten.” Romeinen 6:11-12.

Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met diezelfde gedachte: Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.” 1 Petrus 4:1-2.

Daden van het lichaam

Er staat zelfs geschreven dat we zullen leven, als we de daden van het lichaam doden door de Geest! (Romeinen 8:13). Wat zijn dan de daden van het lichaam, en hoe verschillen zij van de werken van het vlees? (Galaten 5:19-21). Daden van het lichaam zijn dingen waarvan we ons realiseren dat ze verkeerd zijn, nadat we ze hebben gedaan, omdat de Heilige Geest ons dat aanwijst- we krijgen nieuw licht en zien dat het verkeerd was. Daarom is al het verkeerde dat we onbewust doen- zonder na te denken of zonder dat ons verlichte zelf ermee instemt- een daad van het lichaam. Er is geen veroordeling voor deze daden van het lichaam, als we het licht aannemen en deze daden door de Geest veroordelen en overwinnen. (Romeinen 7:25 en Romeinen 8:1-2).

Er zijn twee dingen nodig om te “leven” en Christus na te volgen:

  1. Dat ik niet langer naar het vlees leef, zodat de werken van het vlees stoppen. Met andere woorden, dat ik niet langer iets doe waarvan ik weet dat het verkeerd is. (1 Petrus 4:1-2).
  2. Dat de daden van het lichaam één voor één gedood worden (of veroordeeld, verloochend worden) als ze in het licht komen. Met andere woorden, ik stop ermee dingen te doen die, als er nieuw licht erop schijnt, verkeerd blijken te zijn. (Romeinen 8:13; 1 Johannes 1:6-8)

Doden

We kunnen niet iets haten of kruisigen, waarvan we niet weten dat het verkeerd is. Kruisigen kan niet verder gaan dan het licht dat we hebben. Maar tot zo ver kan en moet het wel gaan. Om de zonde te doden, of het nu een werk van het vlees of een daad van het lichaam is (die wordt gedood nadat het is gebeurd) moet je:

  1. Het veroordelen- erken de waarheid: zie het als zonde.
  2. Het haten-zie het als bijzonder zondig (Romeinen 7:13).
  3. Het niet meer doen –weersta de verzoeking, en weiger te zondigen nadat je er licht over gekregen hebt. Dit is mogelijk door de kracht van de Heilige Geest die wordt gegeven aan iedereen die gehoorzaam is.

Als je dit doet, wordt de zonde niet meer onderdrukt, maar zal echt sterven. Door geloof en geduld zal je op het laatst niet eens meer verzocht worden om te zondigen. Dit is de goddelijke natuur waartoe we geroepen zijn en die ons beloofd is. (Jacobus 1:13-14; 2 Petrus 1: 3-4; 2 Corinthiërs 3:18)

“Geliefde broeders en zusters, we zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.” 1 Johannes 3:2-3.

Dit is een bewerkte versie van een artikel van Elias Aslaksen getiteld “Indien gij doodt; anders niet”, voor het eerst uitgegeven in het blad “Skjulte Skatter (“Verborgen Schatten”) in Januari 1937.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Misschien ben je ook geïnteresseerd om onze pagina over overwinning op de zonde te lezen.

 

Download gratis e-book

Het nieuwe verbond en het geheimenis der wetteloosheid

Geschreven door Sigurd Bratlie

Het nieuwe verbond is een persoonlijk verbond tussen ons en God, waarin wij ons verplichten om Zijn gehele wil te doen, en op Zijn beurt verplicht God Zich om ons toe te rusten met alles dat we nodig hebben om dit te doen. Het geheimenis van de wetteloosheid is dat de meeste mensen dit onderdeel van de genade die Jezus ons heeft gebracht wegverklaren, en in plaats daarvan Gods genade voorwenden als een permissie om te zondigen.