Verlossing en heiligmaking

Lees hoe wij verlost kunnen worden van zonde en eeuwig leven kunnen ontvangen, en hoe het evangelie ons verder leidt, tot meer dan vergeving van de zonde, naar heiligmaking!