Romeinen 8:28 – De ongelooflijke werkelijkheid van dit welbekende vers

Geloof jij echt dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben? Lees verder om jezelf te onderzoeken.

Romeinen 8:28 – De ongelooflijke werkelijkheid van dit welbekende vers

Wij weten nu, dat (God) alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.” Romeinen 8:28.

Laten we het lezen: “Maar wij weten dat alle dingen…” – zowel goede als kwade, zowel prettige als onaangename, alle dingen, en dat is dan ook hetzelfde als alle personen: alle dingen en alle personen – “…samenwerken ten beste…” – zo staat het in de meest krachtige vertaling, en dat is de meest juiste: werken met elkaar samen ten beste – “…voor hen die God liefhebben.”

Dus alles wat wij mogelijk op onze weg tegenkomen, alles wat er maar gebeurt, alle mogelijke mensen, wat zij ook zeggen, en wat ze niet doen en wat ze nalaten te doen, het maakt niet uit, alle mogelijke dingen, absoluut zonder uitzondering, werken samen ten beste voor mij. Ja, het zou niet nauwkeuriger geschreven kunnen worden. Maar de oppervlakkigheid maakt dat we dat niet zien. Wij kunnen gewoonweg niet lezen wat er staat. En we zijn ook niet voldoende geïnteresseerd, we hebben geen tijd.

Ik heb wel eens iemand horen zeggen: “Romeinen 8:28 is gedurende vele jaren mijn troost geweest.” Er zijn wel meer mensen hier die het zo gehad hebben, denk ik. “Het is een troost geweest” – maar wie moeten er getroost worden? Zij die treuren, worden vertroost en zullen vertroost worden. Maar als ik geloof in Romeinen 8:28, dan kan ik gewoon niet treurig zijn. Het is een onmogelijkheid. Ik kan niet treuren. Geloven in Romeinen 8:28 is hetzelfde als aan één stuk door overgelukkig zijn, dag en nacht, in alle mogelijke omstandigheden, verdrukkingen en toestanden. Volmaakt overgelukkig!

Zo wordt het Schriftwoord vervuld: “Dank voor alles…” 1 Tessalonicenzen 5:18 (No). De meeste mensen lezen zo: “Dank voor al het goede.” Maar dat staat er niet. Er staat: “Dank voor alles.” Voor zowel “kwaad” als goed. Zo dankbaar word je als je  in Romeinen 8:28 gelooft. Er staat ook: “Verblijdt u te allen tijde, wederom zeg ik u: Verblijdt u.” – Dat lukt niet zonder in Romeinen 8:28 te geloven. En als ik in Romeinen 8:28 geloof, dan kan ik niet anders. Dan heb ik het zonder onderbreking heel erg naar mijn zin.

Geloof jij God alle dingen laat medewerken ten goede voor hen die God liefhebben? Ontegenzeggelijk moeten we ervan uitgaan dat ik blij, ja van harte dankbaar ben voor alles waarvan ik zelf geloof dat het mij ten goede dient.

Daarom kan het niet anders of het geloof in Romeinen 8:28 brengt met zich mee dat ik niet:

 1. boos word
 2. verontwaardigd word
 3. aanstoot neem
 4. opstuif
 5. m’n kalmte verlies
 6. jaloers ben
 7. afgunstig word
 8. de moed verlies
 9. bitter reageer
 10. iets heb tegen iemand
 11. echtscheiding wil
 12. wil hertrouwen als ik gescheiden ben
 13. ergens over klaag
 14. mopper
 15. ontevreden ben
 16. wraak neem
 17. neem wat van een ander is
 18. iets gemeens of verraderlijks doe
 19. moeite doe om te lenen of schulden maak
 20. onrustig word als er iets gebeurt
 21. een harde concurrentiestrijd voer
 22. iets terugzeg als ik word uitgescholden
 23. iemand niet mag
 24. me erger
 25. het erg vind als ik smaad krijg
 26. iets vervelend vind
 27. vind dat iets of iemand mij in de weg staat
 28. ooit pech heb
 29. ooit teleurgesteld word
 30. me ooit ontgoocheld voel
 31. ooit verlang naar beter eten, mooiere kleren, meubels of andere aardse dingen
 32. er verdrietig over ben dat ik juist die partner heb gekregen of er helemaal geen heb.

Door dit ene bijbelvers te geloven raken wij alle ellende kwijt. Geen wonder dat Paulus schrijft dat het evangelie een kracht Gods tot behoud is voor een ieder die gelooft!

Het geloof in Romeinen 8:28 brengt onvermijdelijk met zich mee:

 1. diepe vrede en rust in God
 2. ononderbroken geluk
 3. machtige hemelse vreugde
 4. een rotsvast overwinningsleven
 5. een trouw hart en een trouw leven
 6. het vertrouwen van anderen
 7. een vruchtbaar en gezegend leven
 8. wijsheid
 9. kracht

Het geloof in Romeinen 8:28 brengt voort:

 1. mannen en vrouwen, tot alle goed werk volkomen toegerust
 2. gemeenten
 3. bekwame dienaars en leiders van de gemeenten

Als je jarenlang Gods woord hebt gelezen en gehoord en die goede en heerlijke werkingen zijn uitgebleven, dan bewijst dat afdoende hoe het ervoor staat met het geloof in wat je gelezen en gehoord hebt.

Laat nu ieder die deze vruchten aantrekkelijk vindt, alle zorg aan deze boom besteden!

Dit is een gecombineerde, aangepaste versie van twee artikelen die eerder in het Noors zijn verschenen: “Gelooft u in Romeinen 8:28?” in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter”, juni 1949, en een uittreksel van een toespraak van Elias Aslaksen in januari 1976, gepubliceerd in het boek “De laatste toespraken van Elias Aslaksen” (1979).
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.