Ga naar de inhoud
A.u.b. inloggen of registreren om e-books te downloaden.

Beschikbaar in Deutsch, English, Nederlands, Norsk

Zulk een heil

De apostel die de Hebreeënbrief schrijft noemt het een “een woord van vermaning”. Het doel van dit boek is om deze vermaning te versterken en uit te diepen, en geloof en verlossing te brengen aan allen die een hemelse roeping hebben. Allen die de vermaning uit de Hebreeënbrief opvolgen kunnen deel krijgen aan deze grote verlossing.

In de Hebreeënbrief krijgen we te zien hoe groot Jezus is, die ons het evangelie bracht. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid, de erfgenaam van alle dingen. Hij is de eerstgeborene onder vele broeders, gezalfd met vreugdeolie boven al zijn deelgenoten. Hij stelde het nieuwe verbond in, een volkomen verlossing, en wijdde een nieuwe en levende weg in tot in het heiligdom.

In dit boek lezen we veel over Gods eniggeboren Zoon, die in wordt geopenbaard in hetzelfde vlees en bloed als de kinderen – als wij. Daardoor werpt het boek ook licht op de geest van de Antichrist, die deze waarheid probeert weg te verklaren, en daarmee de verlossing en de hoop die Jezus ons heeft gebracht. Het doel van dit boek is om hoop en verlossing te brengen aan allen die een hemelse roeping hebben. (Lees 1 Johannes 4:1-3 en 2 Johannes 7-8)

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Volg ons