Ga naar de inhoud
A.u.b. inloggen of registreren om e-books te downloaden.

Beschikbaar in Afrikaans, Deutsch, English, Español, Suomi, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Română

Ik ben met Christus gekruisigd

Dit boekje is gebaseerd op wat Paulus schrijft in Galaten 2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Elias Aslaksen legt uit wat dit betekent en hoe de lezer tot hetzelfde getuigenis over zijn eigen leven kan komen.

Elias Aslaksen’s inleiding begint als volgt:

“Dat Hij gekruisigd werd, is een ding. Iets heel anders is het dat wij gekruisigd worden. Dat Hij Gods wil deed, is eveneens een ding, iets heel anders is het dat wij Gods wil doen. Hij werd niet voor ons gekruisigd opdat wij dan niet meer gekruisigd hoefden te worden, maar opdat wij met Hem gekruisigd zouden worden.”

Aslaksen legt hier ook het doel van zijn boekje uit “…dat het voor meerderen moge gelukken. Moge het voor u gelukken, geliefde lezer.” Hij schijft verder wat het voor ons betekent om gekruisigd te zijn. Dat het meer is dan alleen een symbool van het werk dat Jezus voor ons heeft gedaan. Het betekent dat ons eigen vlees, met zijn lusten en begeerten aan het kruis genageld is (Galaten 5:24) zodat wij niet langer zondigen omdat de zonde niet langer leeft. Dat betekent dat onze oude natuur is afgelegd zodra we het leven van Christus tot ons nemen. Geloof in deze kruisiging van ons vlees geeft ons overwinning over de zonde voor zover wij licht hebben over ons eigen leven. Dit gekruisigde leven produceert krachtige resultaten in hen die ervoor kiezen ernaar te leven. Zij maken een leven in overwinning mee, rust in God, persoonlijke geestelijke groei en de groei van het lichaam van Christus.

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Volg ons