A.u.b. inloggen of registreren om e-books te downloaden.

Ook beschikbaar in Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi

Het nieuwe verbond en het geheimenis der wetteloosheid

We leven in de eindtijd. Het zijn moeilijke tijden, want mensen hebben wel een schijn van godsvrucht, maar verloochenen de kracht daarvan. Ze wenden zich van de waarheid af om naar fabels te luisteren. (2 Timoteüs 3:15) Ze beroven het bloed van Jezus van zijn kracht.

Maar Sigurd Bratlie waagt het om de huichelarij die zich schuilhoudt achter uitdrukkingen als: “Onder het bloed“, “het werk van Golgotha is voldoende“, of “Halleluja, prijs de Heer!” aan de kaak te stellen. Hij benadrukt wat wij als christenen behoren te doen om onze kant van het verbond na te komen dat we met God in Christus Jezus hebben gesloten. God belooft om onze zonden uit te wissen, om ons te zegenen met alle geestelijke zegeningen, en met de aardse zaken die we nodig hebben. En op onze beurt behoren wij ons ertoe verplichten om alles te geven. Om zijn gehele wil te gehoorzamen. Om Jezus’ geboden te houden.

Het boek wekt de lezer op om Jezus te volgen op de smalle weg ten leven; want als we Hem niet volgen op deze weg, kunnen we ook nooit wandelen in de voetstappen van Hem die nooit zondigde. (1 Petrus 2:21-24) Laat er een opwekking zijn die onze harten in brand zet om met Hem te sterven, zodat we met Hem zullen leven, zodat dit grote bedrog – deze valse leer en de wetteloosheid – wordt ontmaskerd voordat Jezus terugkomt.