Ga naar de inhoud
A.u.b. inloggen of registreren om e-books te downloaden.

Beschikbaar in Afrikaans, Deutsch, English, Español, Suomi, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Türkçe

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.

Veel mensen zijn tevreden met het idee dat genade alleen betrekking heeft op zondevergeving. Maar als dat de hele lading van genade dekt, wat zou ons dan stoppen om steeds weer opnieuw te zondigen en herhaaldelijk om vergeving te vragen? Dan zou de ernst van de zonde niet zo ernstig zijn als deze eigenlijk is. Genade houdt zoveel meer in dan alleen vergeving. Het betekent ook waarheid en hulp zodat we volledig kunnen stoppen met zondigen, dat is Gods bedoeling voor ons als christenen. Dit is de betere hoop van het nieuwe verbond. In het oude verbond was het ook mogelijk om zondevergeving te ontvangen, maar er was niets dat hen uit de zonde kon leiden. Nu, door de genade in Jezus Christus kunnen wij veel meer bereiken! Nu kunnen wij volmaakt worden (Hebreeën 6:1) De genade die ons ter beschikking staat is groter dan de macht die de zonde over ons heeft. Die is genoeg om ons door alle verzoekingen heen te leiden, zonder te zondigen. Wij kunnen vrijmoedig tot de troon van genade gaan en op het juiste moment hulp ontvangen. We moeten deze genade niet tevergeefs laten zijn in ons leven.

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Volg ons