A.u.b. inloggen of registreren om e-books te downloaden.

Ook beschikbaar in Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi

De Bruid en de Hoer en de laatste tijden

Dit boekje van Sigurd Bratlie (1905-1996) is een van de meest betekenisvolle boekjes voor het zendingswerk van Brunstad Christian Church en niet in de laatste plaats voor het evangelisatiewerk in Oost-Europa. Dit boekje, dat vlak na het einde van de tweede wereldoorlog is geschreven richt zijn focus vooral op de eindtijd. Sigurd Bratlie focust op het belang van een godvruchtig leven in de tijd voor de wederkomst van Jezus, zonder te trappen in de val van gedetailleerde profetieën over de eindtijd, waar veel van zijn tijdgenoten over schreven of spraken. Daarom is het boek nog steeds hoogst actueel! Misschien is juist die kracht de oorzaak ervan dat veel lezers, uit vele landen en culturen, geestelijke kracht en inspiratie krijgen door dit boekje, door het zoeklicht te richten op een innerlijk leven met God in plaats van uiterlijke godsdienst.

Dit is een krachtige boodschap die wij ter harte moeten nemen: Waak en bid zodat je staande blijft voor de Zoon des mensen wanneer Hij wederkeert! “Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.” Lucas 21:36