Ga naar de inhoud
A.u.b. inloggen of registreren om e-books te downloaden.

Beschikbaar in Afrikaans, Deutsch, English, Español, Suomi, Français, Italiano, Nederlands, Norsk

De Bruid en de Hoer en de laatste tijden

Een zeer duidelijke interpretatie van de profetieën die beschreven staan in de openbaringen van Johannes. Dit boekje is kort na het einde van de tweede wereldoorlog geschreven en is in de tijd waarin we nu leven nog relevanter. Het legt de focus op het belang van een godvruchtig leven te leven tot Jezus terugkomst.

Dit boekje van Sigurd Bratlie (1905-1996) is een van de meest betekenisvolle boekjes voor het zendingswerk van Brunstad Christian Church en niet in de laatste plaats voor het evangelisatiewerk in Oost-Europa. Dit boekje, dat vlak na het einde van de tweede wereldoorlog is geschreven richt zijn focus vooral op de eindtijd. Sigurd Bratlie focust op het belang van een godvruchtig leven in de tijd voor de wederkomst van Jezus, zonder te trappen in de val van gedetailleerde profetieën over de eindtijd, waar veel van zijn tijdgenoten over schreven of spraken. Daarom is het boek nog steeds hoogst actueel! Misschien is juist die kracht de oorzaak ervan dat veel lezers, uit vele landen en culturen, geestelijke kracht en inspiratie krijgen door dit boekje, door het zoeklicht te richten op een innerlijk leven met God in plaats van uiterlijke godsdienst.

Dit is een krachtige boodschap die wij ter harte moeten nemen: Waak en bid zodat je staande blijft voor de Zoon des mensen wanneer Hij wederkeert! “Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.” Lucas 21:36

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Volg ons