Ga naar de inhoud
A.u.b. inloggen of registreren om e-books te downloaden.

Beschikbaar in Afrikaans, Deutsch, English, Suomi, Français, Italiano, Norsk, Nederlands, Română

Christus geopenbaard in het vlees

Omwille van ons droeg Jezus onze zonde in zijn vlees zodat alle zonde daar veroordeeld zou worden. Hij wilde dat doen, en Hij heeft het gedaan! Wat dat voor ons heeft betekend is niet te meten. Lees hier meer over wat het betekent voor ieder die gelooft in Jezus Christus als Gods zoon en Zoon des mensen.

Door geloof in de verzoening van Christus ontvangen wij vergeving van de zonde. Voor ons is het dan genoeg te weten, en vast en zeker te geloven, dat Hij naar de Schrift is gestorven voor onze zonden. (1 Korithiërs 15:3) Daarmee is ook gezegd dat Hij in deze wereld leefde zonder te zondigen; anders zou Hij namelijk zelf schuldig zijn tot de dood, en als dat het geval zou zijn dan zou Zijn dood voor ons geen verzoeningsdood zijn.

We zijn niet slechts geroepen tot vergeving van de zonde, maar ook om te overwinnen over alle zonde en Hem na te volgen die geen zonde heeft gedaan (1 Petrus 2:20-24) Dit is exact waar het om draait: Christus geopenbaard in het vlees – de toestand van de Zoon des mensen, Zijn verzoekingen, Zijn moeilijkheden, strijd en overwinning – dat heeft onze interesse en is van levensgroot belang voor ons.

Dit boekje is geschreven om iedereen die een verlangen heeft te wandelen in de voetsporen van Jezus te troosten, te verblijden en te sterken. Moge van velen de ogen opengaan voor Christus’ grootheid en schoonheid vanwege zijn diepe vernedering tijdens de dagen in Zijn vlees! Moge velen een dieper inzicht krijgen in Zijn meesterwerk en daardoor krachtig gesterkt worden in het geloof dat het voor hen ook zal lukken om onder alle omstandigheden te overwinnen over alle zonden!

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Volg ons