Ga naar de inhoud
A.u.b. inloggen of registreren om e-books te downloaden.

Beschikbaar in Deutsch, English, Suomi, Français, Nederlands, Norsk, Türkçe

Christen zijn, wat is dat?

Christen zijn is een veel dieper leven dan alleen te vragen of Jezus in je hart komt en te geloven in vergeving van zonden. Het is een leven in ontwikkeling en groei in de dingen die van Christus iszijn Dit boekje presenteert op een heldere en eenvoudige wijze de fundamenten van een leven als christen.

In korte, duidelijk geschreven hoofdstukken diept Elias Aslaksen uit wat het betekent om een christen te zijn, waarom je christen zou moeten zijn, en hoe je christen kunt worden. Elk hoofdstuk is beknopt en to the point, en gebruikt Gods Woord om aan te tonen hoe het zou moeten zijn in ons eigen christelijke leven. Zonder om de zaak heen te draaien, gebruikt Aslaksen eenvoudige taal die niet mis is te verstaan. Het is door geloof in Jezus als Gods Zoon en geloof in het werk dat Hij voor ons deed toen Hij op deze aarde was, en door het volgen in zijn voetspoor en de geboden te gehoorzamen die Hij ons heeft gegeven, dat wij ware christenen, ware navolgers van Christus kunnen zijn. In dit ware en nuttige boekje kunt u lezen over de details van oprecht christendom en hoe we dit kunnen toepassen in ons eigen leven. Het boekje wijst alle voorgewende religieusiteit en een leven van uiterlijke vormen en gewoonten af, en beschrijft het innerlijke leven voor Gods aangezicht, in eenvoudig geloof en gehoorzaamheid. Het is een actief leven, een leven in verandering, herschepping en vooruitgang. Het is een geweldig werk dat plaatsvindt in het leven van zo’n persoon. Een christen ondergaat een grondige ontwikkeling.

“Beantwoord de liefde van Hem die jou zo innig heeft liefgehad! Veracht Zijn bloed niet, dat voor jou is vergoten tot vergeving van zonden en voor een zegevierend leven.

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Volg ons