Maria en Marta: stel de juiste prioriteiten!

Ben ik een Maria of een Marta als het gaat om mijn relatie tot Jezus?

Maria en Marta: stel de juiste prioriteiten!

Dit is de geschiedenis van twee zussen.

Maria en Marta waren goede vrienden en volgers van Jezus. Samen met hun broer Lazarus hadden ze Jezus meer dan eens keer in hun huis te logeren. Maar op een keer toen Jezus op bezoek was, kozen ze twee verschillende manieren van reageren, en de manier waarop Jezus reageerde op hun keuzes, is een waardevolle les voor ons vandaag de dag. Laten we deze geschiedenis eens bekijken (Lucas 10:38-42):

Marta is bezorgd

Marta liep maar heen en weer, serveerde eten en deed haar best om alles fijn te maken voor hun geliefde gast. En waar was Maria toen Marta hulp nodig had? Ze koos ervoor om aan Jezus’ voeten te zitten, en luisterde terwijl Hij sprak.

Je kunt je makkelijk voorstellen hoe Marta zich voelde. Geïrriteerd, gefrustreerd, geërgerd. Hoe kreeg ze al dat werk gedaan? Het zou toch rechtvaardig zijn als Maria haar hielp? Marta vond zó dat ze in haar recht stond in haar verontwaardiging, dat ze er met Jezus over ging praten: “Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen.”

Maar in plaats van haar gelijk te geven in haar eis, berispte Jezus haar!

“Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.”

Voor Marta moet dit als een klap in haar gezicht zijn geweest. Ze deed er alles aan om gastvrij te zijn en goed te doen terwijl Maria daar alleen maar zat. En toch was het Maria die het juiste deed?

Klinkt dit bekend?

De juiste prioriteiten stellen

Het kan zo makkelijk zijn voor ons om verstrengeld te raken in alles wat we moeten doen en wat we moeten bereiken, dat we het zicht verliezen op het allerbelangrijkste. Is het niet mogelijk om teveel verstrikt te raken in de zorgen van het leven? Jezus maakt dit nog duidelijker in de gelijkenis van de zaaier.

“De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.”  Matteüs 13:22

De hoogste prioriteit in ons leven moet het goede deel zijn, dat Maria koos: Van Jezus leren zodat we kunnen worden zoals Hij. Dat is een liefde en overgave aan Hem die maakt dat al het andere van secundaire betekenis is. Dat is om rijkdom en wijsheid en kennis in Hem te zoeken. Als we dit niet doen, hoe kunnen we Hem dan volgen, hoe kunnen we zijn discipelen zijn? Een discipel leert van zijn Meester.

Dit is geen excuus om lui te zijn, en nergens verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat is een hele andere valkuil. We zullen daders van het Woord zijn, niet alleen hoorders! (Jakobus 1:22)

Maar wát we doen moet geleid worden door de Geest, wiens stem we leren kennen als we het goede deel kiezen. Er ligt geen zegen in het leiden van ons eigen leven, gebaseerd op ons menselijk begrip van wat belangrijk is. Maria begreep dat ze het nodig had om meer te leren van haar Meester en om de dingen te zoeken die eeuwigheidswaarde hebben. Dán kunnen we tot zegen worden, omdat alles wat we doen door de Geest wordt aangestuurd. Liefde leert ons luisteren, leren, en zijn geboden houden. (1 Johannes 5:3)

“Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.”  Johannes 10:27

Zie toe op jezelf

We kunnen het gevaar lopen om in dezelfde val te trappen als Marta deed. We kunnen zo onrustig zijn over het negatieve gedrag van de ander, en vol zelfgenoegzaamheid in onze goede werken, dat we de anderen gaan oordelen omdat ze niet hetzelfde doen als wij. Satan zit achter dit soort gedachten. Hij fluistert leugens en aanklachten, en probeert zoveel mogelijk conflicten te scheppen. Zijn doel is om mensen zo ver weg als mogelijk van ‘het goede deel’ te krijgen – om ze weg te leiden van Jezus. Naar hem luisteren en het met hem eens zijn leidt tot allerlei onrust en ellende en bezorgdheid. We moeten de deur tegen zijn bedrog dichtgooien!

“Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.”  1 Timoteüs 4:16

Alleen dat zal ons tot hulp zijn in het leven. Marta’s fout was niet dat ze diende en goeddeed. Haar fout was dat ze tijdens haar werk een eis had naar Maria en haar bekritiseerde, in plaats van zelf te doen wat Jezus leerde! Als we voor Gods aangezicht leven hebben we geen reden om te kijken naar wat anderen doen en om te voelen dat we het recht hebben hen te oordelen. We leven in gehoorzaamheid aan de ingevingen van de Geest in ons eigen leven, en wat de ander doet is niet mijn zaak. We weten niet hoe Hij anderen leidt.

Laten we boven al het lawaai en drukte van deze wereld staan en de dingen zoeken die eeuwige waarde hebben. Laten we net zoals Maria in gemeenschap met de Meester zijn zodat we van Hem kunnen leren en worden zoals Hij. Door het Woord van God, gemeenschap en gebed worden we rijk in onze geest, en God zal ons overvloedig alles geven wat we nodig hebben.

“Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat!” Filippenzen 4:8

Lees hier meer over mensen in de Bijbel.

Download gratis e-book

Christen zijn, wat is dat?

Christen zijn is een veel dieper leven dan alleen te vragen of Jezus in je hart komt en te geloven in vergeving van zonden. Het is een leven in ontwikkeling en groei in de dingen die van Christus iszijn Dit boekje presenteert op een heldere en eenvoudige wijze de fundamenten van een leven als christen.