Kan jij zeggen dat je ijverig bent voor de Here?

‘Brandend ijverig zijn’ is in deze tijd geen dagelijkse uitdrukking. Maar het is wel noodzakelijk voor elke christen!

Kan jij zeggen dat je ijverig bent voor de Here?

De Here antwoordde daarop de engel die met mij sprak, met goede woorden, troostrijke woorden. Vervolgens zeide de engel die met mij sprak: Predik: zo zegt de Here der heerscharen: Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand!” Zacharia 1:13-14.

De Here heet Naijverige en is een naijverig God (Exodus 34:14) en al Zijn echte zoons en dochters hebben met recht dezelfde naam. Over onze voorloper Jezus staat er geschreven:” want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd…” Psalm 69:10. Alle ware navolgers van Jezus kunnen hetzelfde zeggen: “Kom met mij mee, aanschouw mijn ijver voor de Here!” 2 Koningen 10:16.

Kan jij zeggen dat je ijverig bent voor de Here?

IJver is noodzakelijk

Je moet iets als buitengewoon groot en waardevol zien om er enorm ijverig voor te worden. Paulus schrijft dat hij alles in de wereld voor schade en vuilnis hield, toen hij de heerlijkheid te zien kreeg die hij kon krijgen in Jezus Christus. (Filippenzen 3:7-11). Wat een ijver! De enige interesse in zijn leven was Christus en de gemeente. Hij had verlichte en gezalfde ogen gekregen, waardoor hij begreep hoe groot het leven als discipel was. Hij was gegrepen van de liefde voor Christus en wist altijd waar hij voor werkte, waar hij met grote ijver naar jaagde. Hij bad ook indringend voor de anderen dat zij verlichte ogen des harten zouden krijgen, zodat zij zouden zien en begrijpen waar ze toe geroepen waren. (Efeziërs 1:18).

Nu gaat het erom te begrijpen waar we toe geroepen zijn en daar met grote ijver naar te leven. We zijn omgeven door allerlei boze geesten die ons willen binden en hinderen. Geesten van onverschilligheid, luiheid, onzedelijkheid en onreinheid willen grip op ons krijgen. Als we niet waakzaam zijn en heel ijverig strijden, dan voelen we ons al gauw thuis in deze wereld en zal ons hart uitgaan naar aardse dingen. Dan zien we de zonde niet zo ernstig als ze eigenlijk is, en nemen we het niet zo nauw met onreinheid, bitterheid, ondankbaarheid, iets tegen iemand hebben enz. Het is beter om je oog uit te rukken of je hand af te hakken dan om te zondigen, zegt Jezus. (Matteüs 5:27-30) Wat een heldere visie!

Onze hele interesse moet uitgaan naar Christus en de voorbereiding van de gemeente op Zijn komst. Hier moeten we ons helemaal voor inzetten. Zonder ijver krijgen we geen deel aan de wijsheid die in eeuwigheid zal regeren. De Here is heel ijverig voor jou en mij om ons te hulp te komen in allerlei situaties – als we heelhartig zijn. Hij zorgt er voor dat geen verzoeking te groot voor ons is en Hij geeft ons alles wat tot leven en godsvrucht dient.

De tijd is kort

De duisternis van de nacht komt snel over de aarde. De tijd die we nog hebben is kort, we moeten klaar zijn wanneer Christus komt om degenen te halen die bij Hem horen. Hij reinigt voor Zich zijn eigen volk, volijverig in goede werken. (Titus 2:14)

De meeste mensen zijn ijverig om hun eigen eer te verdedigen en om geld te verdienen, zodat ze alles kunnen kopen wat ze willen. Als je er met hen over spreekt hoe heerlijk het is jezelf te verloochenen en om met vreugde onrecht te lijden, zien ze daar gewoonlijk niet de heerlijkheid van in.

Maar als we Christus meer liefhebben dan onze lusten, dan hebben we een ijverige liefde. Die geeft niet in zwakheid toe aan de zonde, geen millimeter, in welke richting dan ook. Die heeft lief wat God liefheeft en haat wat God haat en woont altijd daar waar God woont.

Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.” (Openbaring 3:16). Als je in Christus bent en  de heerlijkheid daarvan niet voldoende ziet, zodat je lauw wordt en wordt afgeleid door uiterlijke dingen, dan ben je het ook niet waard om daar te zijn.

De tijd is kort, daarom zullen we elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. (Hebreeën 10:24-25). Laten we onszelf testen of we altijd in de eerste liefde zijn. Hoe zouden we dan ook maar de kleinste zonde kunnen toelaten en macht geven in ons leven, terwijl we weten dat elke zonde ons scheidt van Christus?

IJver leidt naar overwinning, groei en vooruitgang, en dan hebben we gemeenschap in het licht met de Vader, de Zoon en met elkaar. We kunnen met blijdschap wachten op “de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.” Titus 2:13.

Dit artikel is gebaseerd op een artikel van Aksel J. Smith met de titel “In grote ijver ontbrand”, in het door BCC uitgegeven blad “Skjulte Skatter” (“Verborgen schatten”) in  juli 1961.

 Misschien ben je ook geïnteresseerd in één van de volgende artikelen:

7 manieren om de zonde te overwinnen zoals Jezus overwonnen heeft

Hoe wraak op de zonde je tot overwinnaar kan maken

Download gratis e-book

Christen zijn, wat is dat?

Christen zijn is een veel dieper leven dan alleen te vragen of Jezus in je hart komt en te geloven in vergeving van zonden. Het is een leven in ontwikkeling en groei in de dingen die van Christus iszijn Dit boekje presenteert op een heldere en eenvoudige wijze de fundamenten van een leven als christen.