Hoe we profiteren van de enorme kracht van het geloof

Weet jij hoe geloof in God je leven verandert?

Geschreven door Julia Albig
Hoe we profiteren van de enorme kracht van het geloof

De kracht van het geloof

”Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.” Hebreeën 11:1.

Geloof in God is een levensreddende kracht. Het is geen gevoel. Nee, het is een geloof in de kracht van God om ons tot het uiterste te redden van zonde, waar we voor moeten vechten en dan ons hele leven aan vast moeten houden. Wanneer we geloof grijpen, ervaren we de enorme kracht die het heeft om ons leven volledig te veranderen. Maar hoe werkt het dan? Wat zijn de werkelijke voordelen van het leven van een geloofsleven in God?

1. We hoeven ons geen zorgen meer te maken over de toekomst

“Wees over niets bezorgd”,zegt Paulus ter bemoediging tegen ons in Filippenzen 4:6.

“U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart”, schrijft Petrus in 1 Petrus 5:7.

Als we alleen vertrouwen voor zover we begrijpen, hebben we alle reden om ons zorgen te maken over de verschillende beproevingen en ontberingen die ons overkomen. We weten tenslotte niet wat het doel daarvan is. We weten niet wat de uitkomst zal zijn, of welk langetermijneffect dit op ons zal hebben. En wat de toekomst betreft? Er is een heel leven van ongeziene omstandigheden waar we onszelf gek mee kunnen maken.
Maar als we ervoor kiezen om geloof te hebben, op God te vertrouwen – de Bouwmeester die alles in hemel en op aarde leidt – dan zijn we bevrijd van ons zorgen maken over ons leven. God heeft een perfect plan voor ons in alles wat Hij op onze weg stuurt. Hij stuurt ons beproevingen en Hij beproeft ons, zodat we de zonde kunnen overwinnen en zodat de deugden van Jezus in ons kunnen groeien. Hij weet het eindresultaat. Hij heeft ons hele leven met liefde en zorg gepland. Als we dat echt geloven, hebben we geen enkele reden om bang te zijn. We kunnen al onze zorgen op Hem werpen en onze energie richten op het doen van Zijn wil in plaats van ons zorgen te maken over alles in het verleden, het heden en de toekomst.

2. We worden zelfverzekerd, sterk en dapper

Wanneer we proberen het goede te doen, stuiten we heel snel op onze eigen tekortkomingen. We merken dat het ons aan geduld ontbreekt wanneer we met onze kinderen omgaan; we vallen onaardig uit, we doen lelijk tegen degenen van wie houden. Als we in onze eigen kracht doormodderen, zonder geloof in God, zullen we snel wanhopig worden over ons eigen onvermogen, wanneer we geconfronteerd worden met deze tekortkomingen.

Maar als we vertrouwen op God en de kracht van Zijn Woord hebben, weten we dat we niet in onze eigen kracht hoeven aan te modderen. 2 Kronieken 16: 9 zegt: De Heer laat immers voortdurend Zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan.” We lezen ook deze uitzonderlijke belofte in Romeinen 16:20: De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen.”
Als we vertrouwen hebben in deze verzen en in alle Schriften, zullen we vertrouwen hebben in onze beproevingen. We zullen er volledig zeker van zijn dat God Satan onder onze voeten zal verpletteren. Het resultaat staat vast! God zal Zichzelf sterk tonen namens ons, en de overwinning zal van ons zijn. Geloof hierin zal ons sterk en moedig maken in onze strijd tegen de zonde.

3. We ervaren vreugde

“Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.” Filippenzen 1: 6.

God is een werk in ons begonnen. En welk werk is dat? Het werk om ons te bevrijden van de zonde in onze natuur en ons te veranderen naar het beeld van Jezus. Dit brengt een ongelooflijke blijdschap voor iedereen die ernaar verlangt om vrij te worden van de zonde. En God is niet alleen aan een werk begonnen, we zijn er zeker van dat Hij het zal afmaken God heeft niet dezelfde ongelukkige neigingen als de mensen. Hij begint niet iets en laat het dan vallen of verliest halverwege zijn interesse.

Hoe kunnen we dan wanhopen of ontmoedigd raken op onze levensweg? Als we vertrouwen hebben in Gods Woord – in Zijn beloften om ons te veranderen, in Zijn kracht om ons te helpen de zonde te overwinnen – dan worden we vervuld van blijdschap.

4. We worden onwankelbaar

Wie op de Heer vertrouwt, is als de Sionsberg, die onwankelbaar vaststaat voor eeuwig.” Psalm 125: 1.

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt Gods Woord vergeleken met een rots. In het evangelie van Mattheüs vertelt Jezus ons dat wie zijn woorden hoort en ze doet, zal zijn als een man die zijn huis op een rots heeft gebouwd. En ongeacht welke stormen tegen dat huis komen en slaan, het zal blijven staan, vanwege de solide basis van geloof waarop het is gebouwd. (Mattheüs 7: 24-27)

Degenen die naar hun gevoelens leven en hun vertrouwen in dingen van deze aarde stellen, zijn als een man die zijn huis op zand bouwt. Wat een waardeloos fundament is dat! De eerste storm zou dat huis doen instorten.
Door in God te geloven en ervoor te kiezen om door geloof te leven, en niet op onze gevoelens, die even veranderlijk zijn als het weer zelf, staan we onbeweeglijk in de stormen van het leven. Niets kan ons ontmoedigen. Niets kan ons geloof stelen, omdat we in de almachtige God geloven.

5. We ervaren wonderen

Het Oude Testament is gevuld met verhalen van mensen die wonderen hebben ervaren door de kracht van het geloof. Tegenwoordig worden ze zelfs vaak geloofshelden genoemd. Denk aan David. Hoewel hij een jonge jongen was, geloofde hij zonder twijfel dat God zou helpen de gigantische Goliath te overwinnen. Hij stopte niet om te rationaliseren, om te berekenen hoeveel groter de reus was, hoeveel ervaring hij in het vechten had, enz. Hij koos ervoor om in God te geloven, en hij ging door in geloof. En door zijn geloof redde hij het Israëlische leger van de Filistijnen!

Er zijn talloze andere voorbeelden van wonderen die God door en voor de helden van het geloof heeft verricht. En toch is het grootste wonder van allemaal het wonder dat God in Jezus heeft verricht en zal doen in ieder die gelooft. Hij zal ons helpen om tegen de zonde te vechten en deze te verslaan, tot het punt waarop we zelfs niet langer in de verleiding komen om te zondigen, maar in plaats daarvan overstromen van deugden. Hij zal ons veranderen, zodat het onze natuur wordt om te reageren met geduld in plaats van ongeduld, dankbaarheid in plaats van te klagen, enz. Als dat geen wonder is! En als we in God geloven, zal dat wonder juist in ons plaatsvinden.

“Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien, en Hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.” Hebreeën 11: 39-40.

“Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door Zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.”
2 Petrus 1: 3-4.

De Bijbelteksten die gebruikt zijn, komen uit de  Nieuwe Bijbelvertaling.  

Bekijk ook onze pagina over geloof, of lees de onderstaande artikelen:

Download gratis e-book

Zulk een heil

Geschreven door Sigurd Bratlie

De apostel die de Hebreeënbrief schrijft noemt het een “een woord van vermaning”. Het doel van dit boek is om deze vermaning te versterken en uit te diepen, en geloof en verlossing te brengen aan allen die een hemelse roeping hebben. Allen die de vermaning uit de Hebreeënbrief opvolgen kunnen deel krijgen aan deze grote verlossing.