Hoe kan ik Jezus navolgen, als Hij goddelijk was?

Sam kon geen oplossing vinden, die hem kon helpen op te houden met zondigen. Totdat hij hoorde van de bevrijdende leer van “Christus geopenbaard in het vlees.”

Hoe kan ik Jezus navolgen, als Hij goddelijk was?

Op 25-jarige leeftijd was Sam vol frustratie over zijn leven als christen.

Met zijn voet stevig op de gaspedaal en een abrupte ruk aan het stuur, liet Sam zijn auto rondslippen in het grind, waardoor de steentjes alle kanten op spoten. Dit was zijn reactie op alweer een nutteloze zondagochtend in de kerk.

“Ik vond geen hulp in de preek en dat was frustrerend. Ik werd er zo verbitterd van dat ik na de dienst, de frustratie afreageerde op mijn auto, zondag na zondag, tot grote angst van mijn vrouw.”

Sam wist dat hij niet op deze manier moest reageren, maar hij had geen idee hoe hij zijn boosheid in toom kon houden. “Ik vroeg mij altijd af of het acceptabel was voor een discipel van de Heer, om steeds maar weer op dezelfde manier te reageren, dezelfde zonden, elke dag opnieuw.”

“Er was geen manier om op te houden met zondigen”

Jaar na jaar bleef de frustratie overheersen, omdat Sam wist dat er geen verandering in zijn leven was.

“Ik kon geen hulp vinden om de persoon die ik was te veranderen – bang voor de toekomst, hardvochtig tegen mijn geliefden, door hen dood te zwijgen bijvoorbeeld. Het enige dat ik hoorde was dat ik kon blijven bidden en om vergeving kon vragen. Maar er was geen manier om op te houden met zondigen.”

Sam ging langs verschillende predikanten, bijbelleraren en theologen – hij was wanhopig om de waarheid te vinden. Hij vroeg: “Dit is wat we lezen in de Bijbel, maar dit is hoe wij leven en praten. Kun je mij alsjeblieft vertellen waarom dit niet overeenkomt?” Sommigen antwoordden: “Ja, ik had hier ook vragen over toe ik jonger was, maar als je wacht gaan die vragen van zelf weg, maak je maar niet druk.”

Niemand had antwoorden en dat zat Sam erg dwars. “Ik had het idee dat er meer moest zijn! Jezus zei: ’Volg mij’, en ik wilde zo graag ’wandelen zoals Hij had gewandeld’ (1 Johannes 2:4-6), maar hoe?”

“In 2 Korinthe 3:18 lezen we om te veranderen naar Zijn beeld, maar ik had geen hoop om te worden zoals Hij. Ik luisterde naar de predikanten en zij spraken over Jezus met grote hoogdravende woorden, maar Hij was zo ver weg. Als Jezus nog steeds God hier op aarde was, hoe kon ik Hem dan volgen? Ik wist zeker dat ik geen God was.”

De gedachte dat Jezus een man op deze aarde was, kwam wel op bij Sam – een man zoals jij en ik – maar dat was beangstigend, want de leer waarmee hij opgroeide was zo sterk.

Omdat hij geen antwoorden kon vinden en het geloof beu was, verhuisde Sam met zijn familie naar het “niemandsland” in het noorden van Canada, weg van alle kerkgenootschappen en religieuze gemeenschappen. Hij hoopte ondanks alles, dat hij daar rust zou vinden in zijn hart door God te aanbidden in de natuur.

Jezus, een man die ik persoonlijk kan volgen.

Rond die tijd ontmoette Sam een man die een andere boodschap had gehoord van mensen van Brunstad Christian Church. “Hij vertelde mij over het evangelie van de gehoorzaamheid van het geloof en kort daarna nodigde hij mij uit voor en conferentie in Hungry Horse, Montana. Een man die Sigurd Bratlie heette, zou daar zijn en hij drong erop aan dat ik zou komen en naar hem zou luisteren.”

Dit werd een enorm keerpunt in het leven van Sam. “Toen ik Bratlie hoorde spreken over een leven in overwinning over alle bewuste zonde, werd mijn hart zo blij!” Voor het eerst hoorde Sam dat Jezus kwam als een voorloper voor de mensen; iemand die hij persoonlijk na kon volgen.

Hoe en waarom is het mogelijk om Jezus te volgen? Sam legt het uit met uit grote overtuiging. Hij is gegrepen van deze openbaring die de doorbraak en ontwikkeling in zijn leven mogelijk heeft gemaakt.

“Dat kan omdat Jezus als een mens naar de aarde kwam en een vlees en lichaam zoals wij heeft aangenomen. (Filippenzen 2:5-7) Door de hulp van de Heilige Geest, die ook voor ons toegankelijk is, heeft Jezus ingestemd met God, om de zonde in het vlees te veroordelen, in elke situatie dat die aan hem werd geopenbaard door de Geest der waarheid. (Romeinen 8:3) Jezus heeft nooit gezondigd! En nu heeft hij voor ons een weg gebaand, waardoor het voor ons mogelijk is om hetzelfde te doen! Hij is onze voorloper, een voorbeeld, niet alleen maar iemand die voor ons gestorven is!”

“Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde…” 1 Petrus 4:1.

“In dit vers wordt duidelijk beschreven dat wij voorgoed kunnen afrekenen met de zonde! Ik kan mijzelf met dezelfde gedachten wapenen als Jezus – om te lijden in het vlees, mijn eigen zondige begeerten te verloochen en ze in de dood te brengen, zodat er een einde komt aan de zonde.”

“Zo’n leven in overwinning over de zonde is onmogelijk voor hen die geloven dat Jezus naar de aarde is gekomen als God. Als Jezus ook maar iets van zijn hemelse kracht behouden had, kracht die voor ons niet toegankelijk is, dan was hij een bedrieger geweest toen hij zei ‘Kom en volg mij’. Hij had geweten dat het onmogelijk was. Maar er staat geschreven dat hij zichzelf heeft ontledigd en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk is geworden.”(Filippenzen 2:7)

En nu hebben wij toegang tot dezelfde kracht als Jezus had

“Jezus is op dezelfde manier als wij verzocht geweest, maar heeft nooit gezondigd. (Hebreeën 4:15) De zonde werd gedood voordat deze zich kon manifesteren in zijn menselijke lichaam. Jezus werd verzocht om ongehoorzaam te zijn aan de wil van zijn Vader, maar Hij heeft hier nooit aan toegegeven. Om die reden bad Hij onder sterk geroep en tranen (Hebreeën 5:7), dat God Hem zou helpen om de wil van de Vader te doen (Hebreeën 10:5-7, Lucas 22:42). Omdat Jezus als mens vertrouwde op deze kracht, geeft aan dat Hij zijn goddelijkheid had opgegeven.”

“Zolang Hij hier op aarde was, moest Jezus vertrouwen op de kracht van de heilige Geest, en diezelfde kracht is beschikbaar voor mij, zodat ik Hem kan volgen. Als wij worden wedergeboren, ontvangen wij diezelfde geest, en daarom kunnen wij Jezus volgen! Dit is de sleutel tot hulp – door het ontvangen van dezelfde geest waar Jezus in leefde, kunnen wij de zonde in ons vlees herkennen en ter dood brengen; dat is hoe wij net als Hem kunnen worden!”

“De Bijbel werd toen een heel nieuw boek voor mij, vooral het nieuwe testament. De woorden waar ik eerder overheen las en negeerde, werden plotseling levend voor mij. Ik begon de Bijbel niet als een boek voor religieuze theorieën en leerstellingen te lezen, maar als een boek dat mij kon helpen om een productief, gelukkig en goed leven te leven, dat mij kon helpen om een zegen te zijn voor de mensen. Ik kon leren om gehoorzaam te zijn en te wandelen zoals Hij heeft gewandeld op deze aarde. Stap voor stap, kon de zonde worden uitgeroeid. Ik merkte dat, zodra ik niet toegaf aan de verzoeking, ik blij werd! En direct daarna kwam er rust en vrede bij mij van binnen, ondanks dat mijn uiterlijke situaties helemaal niet veranderden.”

“Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende…” (Filippenzen 3:10)

“De weg naar het leven van Jezus werd voor mij geopend op het moment dat Hij zich aan mij persoonlijk openbaarde, zoals Paulus hier schrijft. Diezelfde kracht die in het leven van Jezus kwam, de kracht van de heilige Geest, is beschikbaar voor mij, zodat ik Hem echt kan volgen. Voordat ik dit begrip “Christus geopenbaard in het vlees” hoorde, had ik geen idee dat het voor mij ook mogelijk was om klaar te komen met alle bewuste zonde, om echt, beetje bij beetje, verlost te worden van mijn zondige natuur zodat ik volmaakt kan worden net als dat Jezus volmaakt was. Dit is veel meer een triomf dan de vergeving van zonde! (2 Korinthe 2:14) Hier had ik eerder geen hoop voor, maar nu heb ik persoonlijk ervaren dat het mogelijk is. Dit is echt het bevrijdende evangelie!”

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.