Hoe kan ik dienen met een zwak lichaam?

Ik wil zo graag! Maar er zijn dingen die ik niet zelf in de hand heb…

Geschreven door Ruth Anne Heneveld
Hoe kan ik dienen met een zwak lichaam?

Toen ik jonger was, nog niet getrouwd was en geen kinderen had, kon ik mijn kracht gebruiken om te dienen in de gemeente. Ik kon meedoen met al de fondsenwerving, helpen in de kindersamenkomst en met de clubactiviteiten, werken met de jeugd, vrijwilligerswerk doen en nog veel meer. Maar na vier moeilijke zwangerschappen en een gevecht met een zware postnatale depressie, was ik lichamelijk en geestelijk niet langer sterk genoeg om dit te kunnen volhouden.

Ik heb geen kanker of een andere aandoening; ik heb alleen een zwak lichaam. Mensen kunnen dit niet aan me zien. Dit is waar ik trouw moet zijn voor Gods aangezicht en de afkeuring moet verdragen die bij anderen kan opkomen. Het kan erop lijken dat ik lui ben of ervoor kies om niet betrokken te zijn.

Het was interessant om mijn weg hierin te vinden, omdat er zo veel behoefte is aan mensen die kunnen helpen en dienen. Ik zie wekelijks de behoefte aan hulp en de vraag naar werkers die opstaan en zich inzetten waar het nodig is. En tegelijkertijd is mijn lichaam niet sterk genoeg. Mijn hart is gewillig! Ik wil meehelpen en ik heb mezelf een tijd er toe gezet om maar alles te doen wat ik kon. Maar de Heilige Geest sprak al snel tot mij, en mijn echtgenoot bevestigde met een duidelijke vermaning dat dit eigenlijk ongerechtigheid was.

De werken die God voor mij heeft klaargelegd

Ik was buiten mijn gebied van genade getreden, buiten de werken die God voor mij heeft klaargelegd, en had in plaats daarvan dode werken gedaan. Daardoor kon de Heer die werken niet zegenen. Daarbij kwam dat mijn familie leed onder het feit dat ik mijn kracht en energie aan andere zaken gaf dan aan hen. Zij kregen te maken met een versleten,  uitgeputte moeder die haar taken thuis niet meer kon uitvoeren en emotioneel labiel was.

Wat ik heb leren inzien, is dat het zo gemakkelijk is om te denken dat als ik uiterlijk goede werken doe en de mensen dat kunnen zien, dat ik dan mijn bijdrage heb geleverd. Maar dit kan zo gemakkelijk verzanden in dode werken: dingen die gedaan worden alleen omdat mensen dan erkennen dat ik mijn bijdrage lever en dit mij wat eer oplevert.

Hier heb ik het nodig mijn motieven en acties grondig te onderzoeken en te oordelen, en een sterke verbinding met Jezus te hebben om de werken die God voor mij heeft klaargelegd, te vinden. Probeer je eens voor te stellen dat Paulus de tijd die hij in de gevangenis doorbracht niet had gebruikt om naar de verschillende gemeentes te schrijven, maar in plaats daarvan in beslag genomen was door het feit dat hij was geketend en niet de gelegenheid had om overal het evangelie te verspreiden, discipelen te maken en de gemeentes te onderwijzen! Dan zouden we nu niet zijn brieven hebben die ons vandaag tot grote hulp zijn.

Dit is een voortdurende strijd voor mij: om de werken te vinden die God voor mij heeft klaargelegd. “Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.” Efeziërs 2:10.

Of ik nu thuis met een goed humeur aan het wassen ben en zorg voor mijn kinderen, in mijn binnenste in gebed strijd voor degenen die het lichamelijke werk doen of bid voor degenen die verantwoordelijkheid dragen, enzovoort. Dit gedeelte is net zo belangrijk als het eigenlijke fysieke werk; ik ben niet minder tot zegen en deze taak is niet minder belangrijk dan de uiterlijke taken.

God vertrouwt niet op mijn eigen lichamelijke, geestelijke of emotionele kracht om Zijn werk uitgevoerd te krijgen. Als ik trouw ben om mijn plek te vinden en daar in gehoorzaamheid blijf, terwijl ik doe wat God voor mij heeft klaargelegd, dan zal Zijn grotere werk worden voltooid.

Welke werken dit ook zijn, ik weet dat als ik in mijn gebied van genade blijf, hij me alle kracht zal geven die ik nodig heb om die taken uit te voeren.

De Bijbelverzen die gebruikt zijn, komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in de onderstaande artikelen:

Download gratis e-book

Zulk een heil

Geschreven door Sigurd Bratlie

De apostel die de Hebreeënbrief schrijft noemt het een “een woord van vermaning”. Het doel van dit boek is om deze vermaning te versterken en uit te diepen, en geloof en verlossing te brengen aan allen die een hemelse roeping hebben. Allen die de vermaning uit de Hebreeënbrief opvolgen kunnen deel krijgen aan deze grote verlossing.