Hoe je echte blijdschap in je hart krijgt

Het zijn niet de voor de hand liggende dingen die ons blijdschap brengen…

Geschreven door Steve Lenk
Hoe je echte blijdschap in je hart krijgt

Geluk is iets wat alle mensen zoeken en waar iedereen naar verlangt. Helaas zoeken de meesten dit in aardse bezittingen, titels, en ervaringen. Zij begrijpen niet dat de enige echte blijdschap te vinden is voor het aangezicht des Heren:  “Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, liefelijkheid is in Uw rechterhand, voor eeuwig.” Psalm 16:11.

Ons lichaam is gemaakt van deze aarde, en vanuit onze natuur worden we naar het aardse getrokken. God heeft het echter zo gemaakt dat we nooit waarlijk gelukkig zijn tot we met Hem in contact komen. De schrijver van Hebreeën zegt, “Zullen we ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven?” Hebreeën 12:9.

Waar is echte voldoening te vinden

“Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.” Spreuken 14:12. Plezier zoeken in het aardse lijkt een goede manier om geluk te vinden, maar toch hebben we veel voorbeelden van mensen die veel aardse schatten hebben maar nooit echte blijdschap hebben meegemaakt. Door onze natuur zien we eigenlijk alles precies verkeerd om. We moeten ons onderwerpen aan onze hemelse Vader, en “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.” Kolossenzen 3:1. We zullen pas echt voldaan zijn aan de rechterhand Gods.

Daar leren we om te doden onze “leden, die op aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niets anders is dan afgoderij.” Kolossenzen 3:5.

Jezus leert ons door de Geest om dingen te doden waarvan we als mensen denken dat ze ons geluk brengen. We ervaren dat waar de profeten en mannen van vroeger naar verlangden om te kunnen begrijpen: “…terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna.” 1 Petrus 1:11.

Nu Jezus een “nieuwe en levende weg heeft ingewijd… door het voorhangsel, dat is, Zijn vlees” kunnen wij in Gods nabijheid komen, achter het voorhangsel. (Hebreeën 10:19) De zondeval zorgde voor een scheiding tussen God en de mens, maar Jezus, de tweede Adam, heeft deze verbinding weer hersteld. NU, als nooit tevoren, kunnen we aan Zijn rechter hand zitten, en onze vijanden tot een voetbank maken. (Psalm 110) Terwijl we deze vijanden onder te voet krijgen, komen we meer en meer binnen in een leven van blijdschap. We kunnen bijvoorbeeld liefde tonen in een situaties die vroeger bitterheid, aanstoot, of boosheid tot gevolg hadden, en dit zorgt voor echte blijdschap in ons hart. Dit is het goede nieuws van het evangelie, en het is voor iedereen die alles wil opgeven voor zo’n leven.

Dit artikel was voor het eerst gepubliceerd met de titel “Echte blijdschap” in BCC’s maandblad Verborgen Schatten in december 2007
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bekijk ook onze pagina over geluk en vreugde, of lees de onderstaande artikelen:

 

Download gratis e-book

Zulk een heil

Geschreven door Sigurd Bratlie

De apostel die de Hebreeënbrief schrijft noemt het een “een woord van vermaning”. Het doel van dit boek is om deze vermaning te versterken en uit te diepen, en geloof en verlossing te brengen aan allen die een hemelse roeping hebben. Allen die de vermaning uit de Hebreeënbrief opvolgen kunnen deel krijgen aan deze grote verlossing.