Hoe je de uitweg uit de verzoeking kan vinden

Hoe je de uitweg uit de verzoeking kan vinden

In elke verzoeking heeft God een uitweg voor ons. Maar er staat niet geschreven dat de verzoeking ophoudt…

4 min. ·

"Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen; en God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” 1 Korintiërs 10:13.

De uitkomst

In 1 Korintiërs 10:13 staat geschreven over het moment van de verzoeking en dat God de uitkomst biedt, zodat je die kan doorstaan. Hoe hoopvol is het dat we een God hebben die elke verzoeking  op maat maakt, zodat je die kunt doorstaan! In elke verzoeking heeft God een uitweg voor je. De uitweg is naar de troon van genade gaan en om genade bidden in tijden van nood; met andere woorden: voordat je valt. Dan heb je Gods belofte dat je genade krijgt. Die bestaat uit kracht en hulp op het juiste moment, zodat je kunt standhouden nadat je alles hebt overwonnen. (Hebreeën 4:16; Efeziërs 6:13.)

In 1 Korintiërs 10:13 staat niet dat God je op die manier aan de verzoeking laat ontkomen, zodat de verzoeking ophoudt; integendeel, Hij geeft een uitweg, zodat je de verzoeking kunt doorstaan. Hij heeft de kracht van de Heilige Geest beloofd, om je te versterken, zodat je de verzoeking kan doorstaan. Dat is dezelfde eeuwige Geest die Jezus sterkte in de dagen van Zijn vlees, waardoor Hij zich aan God kon offeren als een smetteloos Lam. (Hebreeën 9:14.)

Zo'n uitweg maakt dat je op het moment van de verzoeking geen nederlaag hoeft te lijden. Maar dan moet je ervoor kiezen om te lijden in het vlees. Van nature kom je daar liever onderuit, in de hoop dat God een uitweg biedt in de verzoeking, zodat deze stopt. Maar dat is niet wat er geschreven staat. In het oude verbond dacht Israël wel zo, maar daardoor verloren ze hun kans om het land binnen te gaan en in te nemen. Toen zij ervoor kozen om de situatie te ontvluchten die God voor hen op maat had gemaakt, kozen zij er ook voor om een grote overwinning over hun vijanden uit hun handen te laten glippen. Zij kozen er daarmee voor veertig jaar in de woestijn rond te dolen om hun vijanden heen.

Ga recht op je vijanden af!

Wat is de weg om onze vijanden heen? Zolang ik ervoor kies om aan de situaties te ontsnappen die God voor mij heeft voorbereid, kies ik ervoor, om mijn vijanden heen te dwalen. Misschien ontvlucht ik die situatie niet, maar zolang ik ervoor kies om negatieve gedachten over de anderen te koesteren, ondankbare gedachten, gedachten die de anderen oordelen of eisen aan hen stellen, kies ik ervoor, om mijn vijanden heen te dolen. De waarheid is dat mijn vijanden in mijn eigen vlees wonen en dit heeft niets te maken met anderen of met mijn levensomstandigheden. Het vlees is expert in het aanwijzen van zondebokken of het bedenken van excuses, als het zelf maar niet hoeft te lijden, en daarom klinkt deze kreet uit het vlees: "Het komt door de ander!". Als ik door Gods genade negatieve gedachten niet toelaat, en ondankbare en oordelende gedachten geen kans geef en ook geen eisen stel aan anderen, zie ik duidelijk dat het probleem in mijn vlees ligt. Dan ga ik recht op mijn vijanden af, het Beloofde Land binnen.

Volg dus niet het voorbeeld van Israël. Kies liever de uitweg van God op het moment van de verzoeking – de uitkomst waarbij je de verzoeking doorstaat en de kracht krijgt om te lijden in je vlees, zodat je afrekent met je vijanden, en ophoudt met het dienen van de zonde! (1 Petrus 4:1.) Het is duidelijk dat dit kort en licht lijden veroorzaakt. (2 Korintiërs 4:17-18). Maar juist dan kun je ophouden met zondigen, afrekenen met je vijanden, ontkomen aan het lijden onder hun tirannie, in plaats van jaar na jaar eindeloos rond te dolen en om hen heen te lopen. Welk lijden is groter, denk je? De apostel spoort ons aan dat "wij door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moeten binnengaan". Handelingen 14:22. Ja, door vele verdrukkingen, niet om veel verdrukkingen heen. Dan gaan we het koninkrijk binnen dat vol is van gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest.

Moge God je krachtig sterken om in de verzoeking die uitkomst te kiezen  die door de beproevingen heen gaat, niet erom heen. God maakte deze ontsnappingsweg, een uitweg uit alle onrecht, onrust en ellende! Gezegend is een ieder die daar gebruik van maakt.

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd met de titel "De uitkomst in de verzoeking" in het tijdschrift "Verborgen Schatten" van BCC in juni 2014.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.