Hoe ik de sleutel ontdekte om genade te kunnen ontvangen

“Een paar jaar geleden sloeg een vraag bij mij in…” Lees over het moment dat grote impact had op het leven van Thomas Auchet.

Geschreven door Eunice Ng
Hoe ik de sleutel ontdekte om genade te kunnen ontvangen

Hoe je Gods genade kunt krijgen

Er is een vers in Jakobus dat jou kan helpen in elke situatie. Ik heb dat zelf ervaren. Het is heel simpel, daarom is het makkelijk te onthouden:

“Maar de genade die Hij schenkt is nog groter. Daarom staat er: God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij Zijn genade.” Jakobus 4:6.

Het is echt een heel bekend vers, en als je dit vers in elke situatie in je dagelijkse leven onthoudt, is het de sleutel bij problemen.

Als je met iemand praat die niet aardig tegen je is, wees dan nederig, en je vindt de juiste manier om te reageren. Als je een besluit moet nemen, klein of groot, wees dan nederig, en God zal je genade geven en je zult de weg vinden. Dit vers heeft me de afgelopen jaren echt geholpen.

Een aantal jaar geleden was ik op een christelijke Nieuwjaarsconferentie. Het was 31 december en ik zat in een samenkomst, toen deze gedachte insloeg. “Waarom ben ik hier? Heb ik persoonlijk gekozen om hier te zijn?” Ik ging naar een christelijke gemeente en genoot ervan om met mijn vrienden en de jeugdgroep samen te zijn, mee te doen met fondswerving en andere activiteiten. Maar toen stuurde God me deze vraag: “Waarom ben je hier? Heb je persoonlijk gekozen om hier te zijn?” en ik moest toegeven dat ik daar in mijn eigen kracht was en door mijn grote ego moest Hij mij daarmee confronteren.

Na wat ik had ervaren tijdens de conferentie, ging ik door een moeilijke periode. Emotioneel ging het erg slecht, het was een verdrietige tijd voor me. Het duurde ongeveer vijf jaar. Maar God moest me op verschillende manieren behandelen om mijn menselijke sterkte af te breken. Hij liet me zien dat mijn eigen redeneringen me geen geluk brachten. Ik had zoveel vragen zonder antwoorden. Maar ik moest door deze situatie heen, zodat God me kon laten zien: Alleen ben je niets.

Ik herinner me dat iemand ooit zei dat we onze vinger in de grond moeten steken en eraan denken waar we vandaan komen, figuurlijk gesproken. We zijn als stof in het grote universum, maar we zijn toch zo trots en pretentieus dat we in discussie gaan met God! Zelf kon ik geen weg vinden die naar blijdschap en rust leidde. Ik moest me vernederen. Ik moest toegeven dat het alleen door Gods genade was dat ik het leven aankon en op de weg kon gaan waar Jezus ging (Johannes 5:30).

“Ik ben niets” betekent niet “Ik heb geen waarde”. Ik ben heel  kostbaar voor God. Hij heeft mij zo perfect gemaakt. Maar om Gods genade over mijn leven te krijgen, moet ik toegeven dat Hij de machtige God is, die alles in Zijn hand heeft. Deze hand kan me optillen als ik mijzelf verneder, maar kan me ook vernederen als ik omhoog ga.

Ik herinner me dat ik las in Mattheüs 5 over de Zaligsprekingen, “Zalig de armen van geest,” enzovoorts. En ik dacht: “OK, als ik alleen kan geloven in dit simpele Woord, dan kan ik gezegend worden.” Als ik mijzelf verneder, gaat God mij zegenen. En dat is precies wat er gebeurde. Daarom ben ik heel dankbaar voor die periode. Ik heb echt meegemaakt dat het door Gods genade mogelijk is.

In die tijd begreep ik niet wat er aan de hand was. Maar nu ben ik volledig overtuigd dat de weg is om naar beneden te gaan. Iedere dag denk ik aan dit vers. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als er twee wegen zijn, kan ik altijd de weg naar beneden kiezen. Nederig zijn is de weg. Er zijn geen fouten als je dat doet.

De mens is niets

Ik ben dokter en werk op de Intensive Care. Ik zie veel van de dood en van het einde van het leven. Daarom heb ik ook gezien dat we ‘niets’ zijn. Ik zit hier en ben in goede gezondheid, maar misschien lig ik over twee of drie uur in een bed op de Intensive Care. Misschien krijg ik een auto-ongeluk, of misschien ben ik ziek zonder dat te weten. Dus we zijn niets.

Ik heb zoveel mensen gezien, hele jonge mensen, hele sterke mensen. In een paar dagen of weken zijn ze er geweest. Dat hielp me ook om na te denken over hoe ernstig het leven is, en hoe kwetsbaar onze toestand als mens is.

Aan het eind van je leven kun je duidelijk het resultaat zien van hoe je geleefd hebt. Ik heb mensen gezien die voor zichzelf geleefd hebben en ze zijn alleen en triest en bitter. En ik heb ook anderen gezien die vrede hebben met hun familie. Ik schat dat dat het resultaat van hun leven was. Dat heeft me ook geholpen.

..maar Hij zei: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.” 2 Korintiërs 12:9. De sleutel tot het ontvangen van genade lag daar, precies voor me. Ik moest me alleen overgeven. In mijn zwakheid kon God me helpen. Deze sleutel heeft een nieuwe deur geopend. Achter die deur is de weg om een ware discipel van Jezus te worden. Hij vernederde Zichzelf zelfs tot de dood aan het kruis! (Filippenzen 2:8) Het is een pad dat naar de hemel leidt, door naar beneden te gaan! Mijn diepe wens is om trouw op deze weg te wandelen. Aan het eind ligt eeuwig leven – wat een beloning! Hier op aarde zijn de resultaten van dit leven vrede, blijdschap en waar geluk. Ik kan alles ontvangen wat ik nodig heb in alle fasen in mijn leven. God geeft de nederigen genade. Dat is een simpele en eeuwige wet van God.

De Bijbelverzen die gebruikt zijn, komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in de volgende artikelen:

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

Geschreven door Sigurd Bratlie

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.