Geen levensvreugde zonder strijd

Geen levensvreugde zonder strijd

Elke morgen worden Liv en Bernt wakker met een enorme blijdschap over het leven en over de komende dag die ze samen zullen hebben.

Elke morgen worden Liv en Bernt wakker met een enorme blijdschap over het leven en over de komende dag die ze samen zullen hebben.

De ochtendzon baant zich een weg in hun kamer en werpt haar warme stralen op de ingelijste foto’s van kinderen en kleinkinderen. Dit is het favoriete moment voor het echtpaar Liv en Bernt op hun plekje op de bank.

Niet moeilijk om te zien dat Bernt en Liv veel van elkaar houden. Drieënvijftig goede jaren hebben ze samen gehad, en ze hopen ook in de tijd die vóór hen ligt nog van elkaars gezelschap te genieten.

Liv zegt: ‘’s Morgens is het extra fijn. Bernt is veel van huis geweest, en elke dag samen is een heel grote vreugde.’
En Bernt stemt in met zijn vrouw: ‘Ja Liv, ik ben zo blij met jou samen wakker te worden.’

Gods woord is waar!

Met acht kinderen en veel werk voor de gemeente zijn het hectische dagen geweest. Vaak hebben ze gemerkt dat er ook natuurlijke, menselijke reacties bij hen wilden opkomen. Maar hun instelling is altijd geweest dat elke reactie die niet overeenkomt met Gods wil, in Gods kracht kan en moet worden verloochend.

Bernt herinnert zich een periode dat hij het heel druk had en geplaagd werd door zorgen en neerdrukkende gedachten. Zoals gewoonlijk wist hij ook toen dat de hulp lag in Gods Woord, en in Filippenzen 4:6 vond hij wat hij nodig had:

Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 

Als je eenmaal naar Gods Woord bent gaan leven, wil je niets anders meer

‘Ik deed dus precies wat er staat, en maakte al m’n zorgen met gebed en dankzegging bekend bij God,’ zei Bernt, en dan besloot hij wakker te blijven totdat de gedachten waren overwonnen.

Eenmaal heeft hij tot vier uur in de nacht gebeden, tot hij plotseling een grote vreugde en vrede kreeg. Bernt had kracht van God gekregen om gedachten van bezorgdheid te overwinnen, en nu kon hij in een heerlijke gemoedstoestand gaan slapen.

Bernt: ‘Het is heel bijzonder te ervaren dat Gods Woord waar is. Het evangelie is zo duidelijk en, om het even waar je leest, steeds staat er helder en duidelijk wat we moeten doen. En als je eenmaal naar Gods Woord bent gaan leven, wil je niets anders meer.’Dan ervaar je vreugde!

Bernt neemt de handen van Liv in de zijne. Ze maken nu een wandeling in de omgeving waar ze de laatste 50 jaar hebben gewoond, en denken terug aan die tijd. Je eigen wil verloochen om Gods wil te doen, zoals Jezus heeft gedaan, heeft wel wat lijden meegebracht. Als mens wil je immers in de verschillende situaties je recht krijgen.

‘De mensen hebben er de behoefte aan om af en toe hun vuisten ballen. Wie alles maar zegt wat hij denkt, wordt niet geliefd. Maar vuisten ballen houdt niet lang stand. Je moet jezelf verootmoedigen en je vernederen en daardoor de ander opbeuren,’ zegt Liv, en ze legt uit hoe we net als Jezus ons in de verschillende omstandigheden kunnen vernederen in plaats van te zondigen.

Vuisten ballen houdt niet lang stand!

‘Dat is het lijden van Jezus. Als je zo hebt geleefd ervaar je blijdschap! Dat gaat steeds makkelijker, en waar je eerst boos over werd, dat blijft nu weg.

Bernt haalt aan uit 1 Petrus 4:13:

Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Voor die vreugde hebben Bernt en Liv gestreden.

Echte levensvreugde

‘Veel mensen doen alsof ze blij zijn, maar er komt geen blijdschap zonder strijd’, zegt Liv.

Liv en Bernt hebben gezien hoe ze, door hun eigen zonde te verloochenen, het steeds beter hebben gekregen in hun gezin en in hun huwelijk.

‘Het is niet triest om samen te zijn met hen die dezelfde weg gaan,’  zegt Bernt; ‘als je in het licht wandelt, krijg je gemeenschap.’ Hij is dankbaar voor de ware levensvreugde die hij en Liv in hun leven hebben gekregen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.