Gebed en voorbede – met dankzegging

Hoe kunnen we zo voor anderen en onszelf bidden dat we Gods hart raken? Wat is het resultaat?