Flirten: Is wat ik doe onrein?

Wat zijn mijn bedoelingen, eigenlijk?

Een subtiele blik, een snelle reactie, een glimlach of giechelen. Wat zijn jouw bedoelingen met deze acties?

Onbereikbare normen?

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.” Mattheüs 5: 8.

Gods vele beloften zijn voor mensen die hun hart rein bewaren. Je hart kan op veel manieren onrein worden, maar een van de belangrijkste bronnen is ongetwijfeld als het gaat om het andere geslacht.

Nu, in een tijd waarin het leven van mensen gestuurd door hun lusten, bijna zonder grenzen, is het nog nooit zo belangrijk geweest om te onthouden wat Jezus zo duidelijk als standaard heeft gesteld voor reinheid. “Maar Ik zeg u: Eenieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.” Mattheüs 5:28. Is het eigenlijk wel mogelijk om jezelf rein te bewaren? Het klinkt onbereikbaar. Maar toch is dat niet zo – Jezus was een jonge, vrijgezelle man en leefde zelf volgens de norm die Hij verkondigde.

Een van de belangrijkste manieren waarop we onze lusten kunnen bevredigen is flirten. Flirten betekent je gedragen op een bepaalde manier met als doel de aandacht te krijgen van het andere geslacht. Contact hebben op een onreine manier, met iemand die niet je huwelijkspartner is of iemand die niet, volgens Gods wil, bedoeld is je huwelijkspartner te zijn. Met andere woorden; flirten is een vorm van overspel, hoe subtiel en onschuldig het ook lijkt.

Als we om ons heen kijken, zien we veel voorbeelden van huwelijken die verscheurd zijn door ontrouw tussen de twee partners. Hoe is het gebeurd? Is het ”zomaar” gebeurd, of “per ongeluk”? Nee het is heel zeker begonnen met onreine gedachten, en een beetje flirten.

Een begeerte die nooit bevredigd is.

Je kunt jezelf afvragen: “Waarom draag ik deze kleding? Waarom zit ik op deze manier? Waarom praat ik een beetje te veel en lach ik een beetje te hard, wanneer bepaalde mensen in de buurt zijn?”

Er zijn vele manieren om te flirten, de meeste zijn heel subtiel – een blik, een glimlach, een lach, een flirterige opmerking, een beetje plagen of fysiek iets te dichtbij komen. Velen associëren het dragen van onthullende kleding met flirten, maar je kunt je ook heel bescheiden kleden met de bedoeling de aandacht te trekken van het andere geslacht. Is er dan een reeks met regels over wat beschouwd wordt als flirten? Nee, het is een zaak van het hart en de gedachten en alleen jij zelf weet wat je bedoelingen zijn.

Iedereen weet tot wie je wordt aangetrokken. Soms zijn er periodes waarin het voelt alsof bijna elke jongen, of meisje, je hart een slag doet overslaan. En soms zijn er tijden waarin je alles zou willen doen om de aandacht van een bepaald persoon te trekken.

Flirten kan je een tijdelijke sensatie geven en tevreden stellen, maar dat duurt niet lang. Al gauw ga je weer op zoek naar de eerstvolgende gelegenheid om aandacht te krijgen. Het is een verlangen dat nooit echt bevredigd wordt en het geeft je een hol en oppervlakkig gevoel. Zo te blijven leven is niet Gods bedoeling, voortdurend op zoek om onze lusten te bevredigen. Hij wil dat wij een strijd opnemen voor reinheid in ons leven!

Voortdurend verzocht

God heeft in mijn jonge jeugd het verlangen in mij geplant om de strijd op te nemen voor reinheid.

Toch, vooral als tiener en in mijn vroege twintiger jaren, ervoer ik verschillende periodes waarin ik hetzelfde voelde als wat David schrijft in Psalm 118: 12 waar hij zijn vijanden beschrijft: “Zij omringden mij als bijen.” Net als bij een leger van bijen, die in een zwerm om je heen komen, nadat je in hun bijenkorf hebt ingrbroken.  Gedachte na gedachte, misschien wel honderden in één dag. “Merkte hij me op?”, “Vindt hij me aantrekkelijk of grappig?” “Vindt hij me leuk?”, “Zou het niet leuk zijn om samen te zijn met iemand als hem?” In feite leek het alsof ik voortdurend werd verleid. De drang om te flirten was erg sterk, vooral in de richting van jongens waarvan ik vond dat ze fysiek aantrekkelijk waren of die een persoonlijkheid hadden die bij mij paste.

Maar, net zoals in de oorlog, komt de overwinning alleen als elke vijand is neergeslagen. Ik wist dat er geen makkelijke weg was om mij erdoorheen te vechten. Ben ik nooit verzocht om moedeloos te zijn? Voelde ik geen enkele keer dat mijn vlees slechter was dan anderen? Wilde ik geen enkele keer opgeven en kiezen voor de “makkelijkste manier”? Deze gedachten kwamen, maar ik wist dat als ik de strijd nu niet op zou nemen, ik op latere leeftijd nog steeds geplaagd zou worden door dezelfde onreine gedachten.

Overwinnen over de reus – onoverwinnelijk worden

Het is van cruciaal belang voor mij om onderscheid te kunnen maken tussen verzoeking en zonde. Het is niet slecht om verzocht te worden. Het is niet slecht als dezelfde gedachten honderden keren per dag opkomen. Wat ik van mijn kant moet doen is niet instemmen met de verzoeking. Dat is overwinning! Satan wil ons laten geloven dat de gedachte die opkomt als een verzoeking zonde is, maar dat is het niet. Hij liegt! De verzoeking wordt pas zonde als de begeerte bevrucht wordt, wanneer mijn geest instemt met de verzoeking. (Jakobus 1: 14-15)

En mocht het gebeurd zijn dat je je hebt gedragen op een manier waarvan je weet dat het onrein was, geef niet op! Wees juist meer vastbesloten!

Als bijna elke jongere op aarde hier een slaaf van is, heb je dan speciale kracht nodig? Ja! Om te kunnen overwinnen over deze reus, waar zelfs de grootste koningen en machtigste mensen niet in slagen, moet je een kracht hebben die van God komt. Dit bereik je met de juiste wapens. Door te bidden tot God op het moment van de verzoeking, door vastbesloten te zijn dat je niet zal stoppen totdat je vrede hebt, door je tijd door te brengen met mensen die hetzelfde doel hebben als jij, door je tijd goed te gebruiken. Je moet jezelf afvragen: “Wat lees ik? Waar luister ik naar? Waar kijk ik naar? Hoe gebruik ik mijn telefoon en mijn laptop? Als Jezus naast me zat gedurende de dag, zou ik deze middelen dan op dezelfde manier gebruiken?”

Het helpt niet om de wens te hebben om rein te zijn, als de bronnen waarvan je drinkt onrein zijn.

Wees trouw in de kleinste details. Elke goede beslissing telt, en zal je steeds meer onoverwinnelijk maken.

Reinheid: Een geschenk aan jezelf

Jezus’ norm van reinheid is geen zware regel. Reinheid is een geschenk aan jezelf. Het geeft je rust. In de wedstrijd waar miljoenen mensen aan deelnemen: het bevredigen van een begeerte die nooit bevredigd is, kan jij een uitzondering zijn. Jij kan nu de strijd voor reinheid opnemen. Jij kan een verborgen schat zijn, mooi aan de binnenkant, gekoesterd door God die juist voor jou een perfect plan heeft. Ik heb dit ervaren en zou het voor geen goud willen ruilen.

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.