Ga naar de inhoud

Flirten en de volmaakte wil van God

Als je vastbesloten bent om Gods wil te doen, is het dan verkeerd om een beetje onschuldig te flirten?

“…opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.” (Rom 12:2) Wat is de volmaakte wil van God als het op flirten aankomt? Zoek ik om voor mijzelf te leven, of om alleen Gods wil te doen?

Flirten is een geraffineerd spelletje. Bij flirten doe je alsof je door iemand aangetrokken wordt, toch is dat meer een spelletje dan dat er serieuze bedoelingen zijn. Als we nagaan wat er achter flirten schuil gaat, zouden we dan tot de conclusie komen dat flirten voor ons als christenen gepast is?

Jezus heeft heel duidelijk gezegd: “Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.” (Matt 5:28) “Maar flirten is toch geen begeren”, kan iemand zeggen. Is dat zo? Als wij eerlijk zijn, is er dan niet iets in onze begeerten dat wordt gevoed als we flirten? Als wij onszelf rein willen bewaren voor God, moeten we heel eerlijk en waakzaam zijn wat betreft onze omgang met andere mensen en onze bedoelingen daarbij.

Wat is flirten?

De apostel Paulus vermaant Timotheüs “vlied de begeerten der jeugd.” Het woord ‘vlieden’ betekent hetzelfde als ergens van wegrennen. Wat bedoelde Paulus toen hij dat zei? Bedoelde hij dat we nooit contact moeten hebben met mensen van het andere geslacht? Nee, helemaal niet. Hij bedoelde dat we Jezus zo lief hebben, dat we rein willen blijven en alles in het werk stellen om onszelf rein te bewaren. Ieder van ons weet wat dat voor hem of haar betekent. Als wij besloten hebben om voor God welgevallig te zijn, dan weten we ook of ons gedrag onder flirten valt en daarmee dus een begeerte bevredigt. “Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.” (Rom 13:14)

Als wij de gedachten en bedoelingen van ons hart hebben onderzocht, onze motieven beoordeeld, en we weten dat onze bedoelingen helemaal rein zijn, kunnen we er dan zomaar vanuit gaan dat die ander het precies zo heeft? Stel je voor dat wij door ons gedrag iemand anders in verzoeking kunnen brengen! We kunnen beter ervoor zorgen nooit een struikelblok te zijn voor iemand.

Natuurlijk worden wij als mensen tot elkaar aangetrokken. Wij zijn mensen. Dat is normaal, menselijk. Maar wij zijn ook mensen die voor God willen leven, en ook al worden wij verzocht om onze begeerten te volgen, daar hoeven we niet aan toe te geven; we hoeven niet te handelen naar onze menselijke neigingen. Dat is niet naïef, dat is Bijbels. “Om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.” (Titus 2:12-13)

Hoe gevaarlijk is het?

Maar als het dan natuurlijk is, waarom is het dan zo belangrijk om het te weerstaan? Hoe gevaarlijk is het? Heeft God echt gezegd dat flirten slecht is? Onze begeerten vragen om bevredigd te worden. Het begint met een beetje “onschuldig” geflirt. Niks aan de hand, alleen maar een beetje geinen. Maar jouw begeerten krijgen daar toch een beetje voedsel, en de Bijbel is er heel duidelijk over dat begeerten verloochend moeten worden (zie hierboven). En de begeerten zijn veeleisend. Op het moment zelf geeft flirten wel voldoening, maar die begeerte zal altijd weer terugkomen. Het kan een glibberig hellend vlak worden dat soms langzaam, maar zeker bergafwaarts gaat.

En geeft het flirten ons ook niet heel veel onrust? Bewust of onbewust wachten we voortdurend op reacties, vragen ons af of we wel worden opgemerkt en proberen aandacht te trekken, etc. Het draait allemaal om “mijzelf” – we worden egoïstisch en verliezen het zicht op Gods wil. Hoe kunnen wij God dienen als wij in een dergelijke geest zijn? Als wij God zoeken, dan denken wij na over “Waardoor kan ik vrede en rust krijgen? Welke dingen veroorzaken onrust?” Dan vinden we de goede richting. En als Hij ons licht geeft over wat we moeten doen, dan moeten we gehoorzaam zijn.

Als wij Gods wil willen doen en niet die van onszelf, dan zal ons geweten ons leiden, ongeacht waar wij zijn, en ongeacht wat wij doen – op school, welke boeken we lezen, welke sporten we beoefenen, etc. – en dan hebben we vrijheid om alles te doen, zolang we in waarheid onberispelijk zijn voor Gods aangezicht.

Wij hebben vrijheid om alles te doen, zolang we in waarheid onberispelijk zijn voor Gods aangezicht.

Motivatie om rein te blijven

We moeten ervoor zorgen dat niets onze relatie met God vertroebelt. Hij moet alles voor ons zijn en laten we het net zo hebben als Jozef toen hij door de vrouw van Potifar verzocht werd: “Hoe kan ik zo’n groot kwaad doen en zondigen tegen mijn God?”(Genesis 39:9) Als we onszelf afvragen “God ziet me nu, en wat zou Hij ervan vinden?” dan wordt het duidelijk wat we wel en niet zouden moeten doen.

Jezus zegt: “Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien”. (Mattheüs 5:8) Alles wat we hier op aarde doen is voor één doel: de eeuwigheid. Als we ons hart rein bewaren zullen we God zien. Zo eenvoudig en veelbelovend is het. Dit is echt motiverend om de juiste keuzes te maken als we verzocht worden. En de keuze is aan ons.

Wat bereiken we?

In Efeziërs 5:27 spreekt Paulus over de bruid van Christus: “…geen vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.” Denk er eens aan dat we op een dag volkomen heilig en rein voor Jezus, onze hemelse bruidegom, zullen staan! En niet alleen op dit gebied. Rein in elke betekenis van het woord. Door gehoorzaam te zijn aan wat God in ons hart influistert, kunnen we een geest hebben die niet bezoedeld is door trots, jaloezie, bezorgdheid of andere dingen waarvan Gods woord zegt dat het zonde is.

We kunnen onze hoofden omhoog heffen – dat is onze toekomst; dat is onze hoop.

Dan kunnen we op de dag dat we Jezus ontmoeten Hem recht in de ogen kijken en weten dat er niets is waarvoor we ons hoeven te schamen; we hebben niets te verbergen. We kunnen onze hoofden omhoog heffen – dat is onze toekomst; dat is onze hoop!

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Download gratis e-book

Ik ben met Christus gekruisigd

Dit boekje is gebaseerd op wat Paulus schrijft in Galaten 2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Elias Aslaksen legt uit wat dit betekent en hoe de lezer tot hetzelfde getuigenis over zijn eigen leven kan komen.

Volg ons