Wat is zonde?

Wat is zonde eigenlijk? Zonde is datgene wat een scheiding brengt tussen de mens en God, en het loon van de zonde is de dood. Ik doe zonde als ik niet gehoorzaam ben aan Gods wil, en zijn wetten overtreed. (1 Johannes 3:4)

Er zijn veel Bijbelse en ook niet-Bijbelse uitdrukkingen voor wat zonde inhoudt. Wat is bij voorbeeld de erfzonde, de zonde in het vlees, en wat zijn werkingen des lichaams? Iedereen heeft zonde, maar niemand hoeft zonde te doen. Wat is het verschil tussen die twee?

De oorsprong van de zonde

De zonde kwam in de wereld toen Adam en Eva ongehoorzaam waren aan God en aten van de boom der kennis van goed en kwaad. Ze kozen ervoor om hun eigen wil te doen in plaats van Gods wil, en kregen op die manier besef van goed en kwaad. (Genesis 2-3) Die daad van ongehoorzaamheid heeft hun hele menselijke natuur bedorven, en zij kregen een zondige natuur, een zondig vlees. Dat is de erfzonde.

Zonde in het vlees

Wat is de zonde in het vlees? Alle nakomelingen van Adam en Eva hebben de zonde in het vlees geërfd. Niet een schuld, maar wel een neiging om liever je eigen wil te volgen dan Gods wil. De Bijbel gebruikt veel woorden om dit te beschrijven: zonde in het vlees, het lichaam der zonde, de wet der zonde, hartstochten en begeerten enz. In Romeinen 7:18 schrijft Paulus: “Ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.” Hij beschrijft hier de neiging om te zondigen, die wij allemaal hebben geërfd.

Johannes schrijft: “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, bedriegen wij onszelf, en de waarheid is in ons niet.” 1 Johannes 1:8. De zonde die ik heb, is de zonde in het vlees die ik heb geërfd: hartstochten en begeerten. Daar ben ik zelf niet schuldig aan. Het is iets waarmee ik ben geboren, dat maakt mij niet schuldig.

Elke keer als ik verzocht word, merk ik die neiging in mij. “Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.” Jakobus 1:14.

Wanneer heb ik gezondigd?

Er is echter een groot verschil tussen zonde hebben en zonde doen. Jacobus schrijft verder: “Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.” Jakobus 1:15. Hier zien we dat er bij een verzoeking geen sprake is van (gedane) zonde voordat er bevruchting plaatsvindt. Die bevruchting vindt plaats als ik in mijn gedachten tegen een begeerte Ja zeg. Het gevolg is dat ik zonde bega, in gedachte, woord of daad. Dat is zonde waaraan ik wel schuldig ben, en waarvoor ik verantwoording af moet leggen.

Onbewuste zonde – werkingen des lichaams

Ik zal ook vaak ervaren dat ik in mijn reacties, mijn spreken en denken het tegendeel kan doen van Gods wil, zonder dat ik mij daarvan op dat moment bewust ben. In Romeinen 7 en 8 beschrijft Paulus dit heel duidelijk, en hij noemt deze daden werkingen des lichaams, het krijgsgevangen genomen worden door de wet der zonde in mijn leden. Omdat dit mij nog nooit bewust was geweest, ben ik er ook niet schuldig aan. Maar naderhand kunnen deze daden mij alsnog bewust worden, en moeten dan in orde worden gemaakt.

Lees de andere artikelen van dit thema om meer te leren over het geweten, het omgaan met verzoekingen, vergeving van zonde, en een overwinningsleven.

1

Wat is zonde?

We weten dat we allemaal zondaars zijn en verlost moeten worden van onze zonde. Maar wat is de definitie van zonde?

Lees meer
2

Vergeving van zonden

De vergeving van zonden is een van de grootst mogelijke geschenken. Het is het begin van het leven als christen, een van de resultaten van het werk van Jezus. Wat houdt vergeving van zonden in, hoe ontvangen we het en wat gebeurt er daarna?

Lees meer
3

Wat is het geweten? Hoe kan ik schuldgevoelens aanpakken?

Hoe weet ik zeker wat goed en slecht is? Wat moet ik doen met gevoelens van schuld?

Lees meer
4

Wat is het verschil tussen zonde hebben en zonde doen?

Johannes schrijft dat we allemaal zonde hebben, maar dat zij die zonde doen God niet hebben gezien of gekend. (1 Johannes 1:8; 1 Johannes 3:6) Wat is het verschil?

Lees meer
5

Wat is het verschil tussen verzoeking en zonde?

Is er eigenlijk enig verschil tussen verzocht worden en zondigen?

Lees meer
6

Hoe kan ik overwinnen over de zonde?

In Gods woord staat geschreven dat je “meer dan overwinnaar” over de zonde kunt zijn. Maar hoe?

Lees meer