Wat is het verschil tussen zonde hebben en zonde doen?

De zondeval

De zonde kwam in de wereld door Adam en Eva, die ongehoorzaam waren aan God. Door deze daad van ongehoorzaamheid (de zondeval) raakten Adam en Eva besmet, en zij kregen een zondig vlees. (Genesis 3:1-6; Romeinen 5:12) Er woonden lusten, begeerten, in het vlees die nu gewekt werden en begonnen te strijden tegen Gods wil. Deze lusten worden de “zonde in het vlees” genoemd, of de eigenwil.

Zonde hebben – verzoeking

Alle mensen hebben de zonde in het vlees geërfd, en daarom kunnen we zeggen dat iedereen zonde heeft. (1 Johannes 1:8) Dat kunnen we merken als we verzocht worden. “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.” Jakobus 1:14-15. Verzoeking is dus niet hetzelfde als zondigen, maar als wij in onze gedachten bewust toegeven aan wat de begeerte wil, dan wordt de zonde “gebaard”. Dit gebeurt wanneer onze gezindheid in overeenstemming is met de zonde die wij in ons vlees hebben.

Zonde doen – vallen in zonde

Er is een groot verschil tussen zonde hebben en zonde doen. Wie zonde doen, zijn degenen die willen zondigen, die de zonde niet willen opgeven. “Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne.” 1 Johannes 3:8. “…en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.” Jakobus 1:15. Dit gaat over een geestelijke dood, omdat we van God gescheiden worden. God kan geen gemeenschap hebben met mensen die de zonde niet willen opgeven. Dan wordt het een leven zonder hoop en zonder God.

Als we ons leven aan Jezus hebben gegeven, dan wandelen op de weg die Hij bewandelde. We zijn vastbesloten om Gods wil te doen en we leven niet langer in zonde. We hebben de strijd opgenomen tegen de zonde en zijn begonnen met wandelen op de weg des levens. Maar toch kan het gebeuren dat we tijdens het wandelen op die weg in zonde vallen. Dit was echter niet onze gezindheid – onze gezindheid was om God te dienen en Christus te volgen. We blijven niet in de zonde, maar hebben er berouw over, we bekeren ons en vragen om vergeving, en staan meteen weer op. Aangezien we de gezindheid hebben om het goede te doen, zorgt het vallen ervoor dat we waakzaam en opmerkzaam worden, zodat het niet nog een keer zal gebeuren.

Zondig niet!

“Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt.” 1 Johannes 2:1. Dit moet toch mogelijk zijn aangezien het geschreven staat! Jezus leefde als mens op aarde, met dezelfde natuur als wij, maar Hij heeft nooit gezondigd, omdat Hij nooit toegaf aan de lusten die in zijn vlees woonden. In plaats daarvan kon God de zonde veroordelen in het vlees! (Hebreeën 4:15, Romeinen 8:3). Daarom kon de dood Hem niet vasthouden, en door dit offer opende Hij een weg terug naar God – een weg waarop wij Hem als zijn discipelen kunnen volgen. Wat een krachtig, hoopvol evangelie hebben wij gekregen!

1

Wat is zonde?

We weten dat we allemaal zondaars zijn en verlost moeten worden van onze zonde. Maar wat is de definitie van zonde?

Lees meer
2

Vergeving van zonden

De vergeving van zonden is een van de grootst mogelijke geschenken. Het is het begin van het leven als christen, een van de resultaten van het werk van Jezus. Wat houdt vergeving van zonden in, hoe ontvangen we het en wat gebeurt er daarna?

Lees meer
3

Wat is het geweten? Hoe kan ik schuldgevoelens aanpakken?

Hoe weet ik zeker wat goed en slecht is? Wat moet ik doen met gevoelens van schuld?

Lees meer
4

Wat is het verschil tussen zonde hebben en zonde doen?

Johannes schrijft dat we allemaal zonde hebben, maar dat zij die zonde doen God niet hebben gezien of gekend. (1 Johannes 1:8; 1 Johannes 3:6) Wat is het verschil?

Lees meer
5

Wat is het verschil tussen verzoeking en zonde?

Is er eigenlijk enig verschil tussen verzocht worden en zondigen?

Lees meer
6

Hoe kan ik overwinnen over de zonde?

In Gods woord staat geschreven dat je “meer dan overwinnaar” over de zonde kunt zijn. Maar hoe?

Lees meer