Discipelleven – Introductie

Jezus vermaant ons om alles op te geven en Hem te volgen – om Zijn discipel te worden. Wat betekent het om een discipel te zijn? Waarom is dit het waard om er zelfs ons eigen leven voor op te geven?

Jezus Zelf heeft ons geroepen om een discipel te zijn, Zijn volgeling. Dit is de grootste roeping die een mens kan hebben. Het is een leven dat leidt tot een overvloedig en eeuwig leven. Het is een leven van groei in de dingen van God, en herschepping naar het beeld van Christus. Het is een weg die bewandeld moet worden. Het is een levenslang verbond met onze Here en Meester, om Hem te volgen op de weg van het leven, waarheen die ook zal leiden. Door beproevingen heen, tot eeuwige heerlijkheid en gemeenschap met Hem.

Dit leven van een discipel is een leven in continue ontwikkeling en groei, om te worden zoals de Meester, die zelfs niet een keer zondigde, ondanks dat Hij werd verzocht in alle dingen zoals wij. (Hebreeën 4:15) “Hij heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken.” Filippenzen 2:5-11.

Door Hem te volgen en van Hem te leren, zullen Jezus’ discipelen tot hetzelfde leven komen dat Hij heeft. Het leven van een discipel bestaat uit beproevingen en strijd, maar is ook vol van vreugde, geloof, hoop en ontwikkeling. Het is het meest interessante leven om te leven, en mensen die een discipelleven leiden worden echt gelukkig. Stel je voor dat we van Jezus, de Meester, kunnen leren om alles te doen dat goed is! We kunnen steeds verder worden bevrijd van onze begeerten en zondige natuur, van al onze beperkingen die ons hebben gebonden en het leven altijd zo moeilijk maakten. We kunnen een ware zegen worden voor de mensen – nu en tot in eeuwigheid.

Natuurlijk heeft zo’n leven wel een prijs. Jezus zei: “Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.” Markus 10:29-30.

Als je jezelf ertoe verplicht om Gods volledige wil te gehoorzamen, dan verplicht Hij Zichzelf ertoe om jou te bekleden met kracht (Lukas 24:49), om je uit te rusten met alles wat tot leven en godsvrucht strekt (2 Petrus 1:3), om Zijn wetten in jouw hart en geest te schrijven (Hebreeën 8:10), om je te zegenen met alle geestelijke zegeningen (Efeze 1:3), en wat je ook nodig hebt om je aardse lichaam te onderhouden zal je bovendien geschonken worden (Matteüs 6:31-34). Wat kun je je meer wensen?

Lees meer over dit levenslange onderwijs in dit gedeelte van de website, en verken de gerelateerde artikelen, met diepgaande bijdragen en getuigenissen van discipelen die persoonlijk de zeer bevredigende resultaten hebben ervaren – en nog steeds ervaren – van het volgen in de voetstappen van Jezus!

1

Discipelleven – Introductie

Jezus vermaant ons om alles op te geven en Hem te volgen – om Zijn discipel te worden. Wat betekent het om een discipel te zijn? Waarom is dit het waard om er zelfs ons eigen leven voor op te geven? Jezus […]

Lees meer
2

Wie is een discipel?

Miljoenen mensen aanbidden Jezus als Heer. Maar wat betekent het om een discipel te zijn?

Lees meer
3

Wat kost het om een discipel te worden?

Bij verschillende gelegenheden drong Jezus er bij mensen op aan om de kosten te berekenen voordat zij voor zichzelf besloten om Hem te volgen – om Zijn discipel te worden.

Lees meer
4

De ontwikkeling van een discipel – Vergeving en de heilige Geest

Een van de meest interessante aspecten van het leven van een discipel is dat het bestaat uit constante groei en ontwikkeling. Jezus Zelf moest gehoorzaamheid leren toen Hij mens was op aarde (Hebreeën 5:8), en Hij maakte een geestelijke ontwikkeling door: “En […]

Lees meer
5

De ontwikkeling van een discipel – de weg van het kruis en de gemeente bouwen

Vergeving van zonden ontvangen geeft ons de mogelijkheid om een nieuwe start te maken in ons leven. Nu zijn discipelen toegerust om te beginnen op het pad dat tot het doel leidt – te worden zoals hun Meester, Jezus Christus. We weten […]

Lees meer
6

Al de volken tot discipelen maken

Hoe kunnen we een van de grootste opdrachten die ons is toevertrouwd vervullen?

Lees meer