Wat is “het kruis”?

Jezus’ sterven op het houten kruis van Golgotha maakte het mogelijk dat alle mensen vergeving konden ontvangen voor hun zonden. Dit sterven was echter het hoogtepunt van het kruis dat Jezus dagelijks op zich nam: een innerlijk, figuurlijk kruis waaraan zijn eigen wil was geofferd en zodoende alle zonde in het vlees werd gedood.

Waar het kruis op Golgotha het einde betekende van Jezus’ fysieke leven hier op aarde, is ditzelfde kruis (de vergeving van zonden) juist het begin voor een discipel die het oprechte doel heeft om te komen tot een overwinningsleven over alle zonde in het vlees – alle zonde die we hebben geërfd door de zondeval – net zoals Jezus dat deed.

De Bijbel spreekt eigenlijk over drie kruisen, die hieronder kort worden toegelicht:

  • Het eerste kruis: Het kruis op Golgotha. (Lukas 23:33-43) Dit is het letterlijke kruis waaraan Jezus leed en stierf. Door geloof in Jezus’ werk aan dit kruis, hebben we vrede met God. Christus is nu ons verzoenend offer geworden, en we kunnen vergeving ontvangen voor onze zonden wanneer we hierom bidden en ons bekeren. Door vergeving zijn we gered, niet op basis van onze werken of prestaties, maar door genade alleen.
  • Het tweede kruis: Het kruisigen van oude mens en het vlees met zijn lusten en begeerten. Dit is het figuurlijke kruis waarover Paulus schrijft in Romeinen 6:6 en Galaten 5:24. Dit is het kruis waaraan onze “oude mens” – onze oude gezindheid die ermee instemde om dat te doen waarvan we wisten dat het zonde was – buiten werking wordt gesteld, en het vlees met zijn lusten en begeerten verliest zijn macht over ons. Door dit kruis worden we wedergeboren en worden we discipelen. Ons hart en onze gezindheid is veranderd, en we doen niet langer de werken van het vlees. (Galaten 5:19-21) We zijn niet langer slaven van de zonde, om naar het vlees te leven. (Romeinen 6:15-23; Romeinen 8:12) We zijn levend gemaakt met Christus, nu we Jezus hebben gekregen als Heer in ons leven.
  • Het derde kruis: Dagelijks ons kruis opnemen en onszelf verloochenen als discipelen. (Matteüs 16:24; Lukas 9:23) Dit is ook een figuurlijk kruis, dat Jezus elke dag van Zijn leven op Zich nam door Zichzelf te verloochenen – om Gods wil te doen in plaats van zijn eigen wil. Jezus zegt dat niemand zijn discipel kan zijn zonder dagelijks zijn kruis op te nemen zoals Hij zelf deed. Als we dat doen, vernietigen we de wortel van de zonde, we rekenen er voorgoed mee af wanneer we de gebieden van zonde in ons leven aan het kruis brengen – de gebieden die de Heilige Geest ons openbaart, en waar we ons eerder niet van bewust waren. Dit is het verborgen leven met Christus in God. Dit is heiligmaking – een diepe verlossing en herschepping van onze hele innerlijke mens, en we krijgen deel aan de goddelijke natuur. (2 Petrus 1:4) Dit is de bruidsroeping.

Lees meer over de drie kruisen in de andere artikelen in dit onderdeel van de website.

1

De boodschap van het kruis – Introductie

Het kruis is een van de meest bekende symbolen van het christendom, maar zijn betekenis is veel groter dan alleen het kruis op Golgotha.

Lees meer
2

Wat is “het kruis”?

De Bijbel spreekt eigenlijk over drie kruisen.

Lees meer
3

Het eerste kruis: Het kruis van Golgotha

Dit is het kruis dat tot vergeving van zonden leidt.

Lees meer
4

Het tweede kruis: Het kruisigen van de oude mens en het vlees met zijn lusten en begeerten

Deze “kruisiging” is noodzakelijk als we discipelen willen worden.

Lees meer
5

Het derde kruis: Dagelijks ons kruis opnemen als discipelen

Door het derde kruis kan ons innerlijke wezen volledig vernieuwd worden naar het beeld van Christus.

Lees meer
6

Wat is het resultaat van ons kruis opnemen?

Een heerlijke toekomst in de kennis van Christus.

Lees meer