Dit was de oplossing die ik echt nodig had

Toen Jezus mij deze essentiële waarheid liet zien, kreeg ik daarmee de oplossing voor iets dat mij al een tijd lang dwars had gezeten.

Geschreven door Christina Janz
Dit was de oplossing die ik echt nodig had

Ik heb me vaak afgevraagd waarom ik het zo moeilijk vind om mensen te vergeven als ik vind dat ze mij onrecht hebben aangedaan.

Waarom blijf ik zo lang wrok koesteren? Waarom kan ik het onrecht niet vergeten, ook al denk ik dat ik het wel heb vergeven? Waarom laat ik deze dingen knagen? Er moest een antwoord zijn, ergens diep van binnen, maar dit liet lang op zich wachten. Het moest wel een tekort aan liefde zijn, toch? Maar waarom heb ik dan zo weinig liefde?

Van nature ben ik niet zo’n mensenmens. Ik heb geen geduld voor onnozele mensen en door mijn gevoelige persoonlijkheid ben snel op mijn teentjes getrapt. Ik wist dat er op zich niets mis was met mijn gevoeligheid, omdat dit mij ook empathisch en zorgzaam maakt. Maar wat mankeerde ik dan?

Ik kwam er ook achter dat ik hele hoge eisen stel aan anderen. Mijn leven lang probeer ik al de gouden regel toe te passen om anderen te behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden (Lucas 6:31). Maar als ik het gevoel krijg dat zij dat niet doen, word ik afstandig en minachtend. Dan begin ik bepaalde personen te ontwijken, in plaats van dat ik de oorzaak achter mijn gedrag aanpak. En daar is ook meteen het antwoord op mijn vragen, dat Jezus mij de afgelopen tijd heeft laten zien. Als ik op anderen neerkijk, wat is dan de keerzijde van die munt? Dat ik denk dat ik meer ben dan zij. Ik houd geen rekening met de tekst “

“… maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.” (Filippenzen 2:3)

Het antwoord op mijn “waaroms”

Al die “waarom” vragen die ik had, kwamen neer op één ding. Ik was schuldig aan het volgende: trots, gebrek aan nederigheid, mijzelf beter vinden dan mijn medemens. Mensen die God had gemaakt met dezelfde liefde en zorg en hetzelfde volmaakte doel als waarmee Hij mij gemaakt had.

Daarom ben ik elke dag gaan bidden dat ik mijn trots kwijtraak en meer en meer de weg naar beneden mag vinden. Ik kan mijn medemens, mijn vrienden en mijn familie onmogelijk echt liefhebben als ik geen kleinere gedachten over mijzelf krijg. Ik kan geen troost, zegen of bemoedigingen geven als ik mijzelf zo belangrijk vind. Ik moet mijn hoogmoed door en door gaan haten.

Ik ben een kunstzinnig persoon en ben vaak bezig met een of ander creatief project. De laatste tijd mislukten veel van die projecten en gingen dingen stuk. Ik snapte niet waarom en raakte erg gefrustreerd.

Toen kreeg ik opnieuw een inzicht. Ik had God gevraagd om mijn trots af te breken en Hij beantwoordde dit op een hele praktische manier! En Hij zal mij ook blijven helpen op andere manieren en mij de genade geven die ik nodig heb om vrij te worden van mijn hoogmoed in welke vorm dan ook, zodat ik kan groeien als een discipel en de anderen kan liefhebben en goed doen.

“Je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” Micha 6:8.

Teksten zijn afkomstig uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

Lees meer op de pagina over nederigheid, of lees een van de onderstaande artikelen:

 

Download gratis e-book

Zulk een heil

Geschreven door Sigurd Bratlie

De apostel die de Hebreeënbrief schrijft noemt het een “een woord van vermaning”. Het doel van dit boek is om deze vermaning te versterken en uit te diepen, en geloof en verlossing te brengen aan allen die een hemelse roeping hebben. Allen die de vermaning uit de Hebreeënbrief opvolgen kunnen deel krijgen aan deze grote verlossing.