De apostel Petrus: Een compleet nieuwe man

Wat gebeurde er met Petrus dat hij zo radicaal veranderde in zo’n korte tijd?

Geschreven door Kathryn Albig
De apostel Petrus: Een compleet nieuwe man

Dit zijn een paar dingen die we weten over de apostel Petrus:

  • Zijn geloof was zo zwak dat hij bijna onder de golven zonk omdat hij bang was. Jezus zei tegen hem: “Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?” (Mattheüs 14:28-31.)
  • Zijn geloof was zo sterk dat hij regelmatig wonderen verrichtte in Jezus’ naam. (Handelingen 5:12.)
  • Toen Jezus werd gekruisigd loochende Petrus drie keer dat hij Hem kende, omdat hij bang was voor de consequenties. (Mattheüs 26:69-75.)
  • Petrus predikte zo moedig en krachtig in Jezus naam in Jeruzalem dat ongeveer 3000 mensen werden toegevoegd aan de gemeente in één dag. (Handelingen 2:41)

Het lijkt bijna alsof we het over twee verschillende mensen hebben hier. Wat gebeurde er met de apostel Petrus dat hij zo radicaal veranderde in zo’n korte tijd? Heel eenvoudig, hij was gedoopt met de Heilige Geest.

De Heilige Geest nam het roer over

Jezus zei tot Zijn discipelen voordat Hij werd opgenomen in de hemel: “Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Handelingen 1:8. Petrus, die zo zwak, bang, en machteloos was, werd vervuld met moed en kracht toen de Heilige Geest het roer over nam in zijn leven!

En Ik zal tot de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in de eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.” Johannes 14:16-18. Dit is de belofte die Jezus gaf aan zijn discipelen.

Uit verschillende verhalen kunnen we zien dat Petrus niet altijd alle dingen perfect deed. Bijvoorbeeld toen hij het oor van de dienaar afhakte en door Jezus berispt moest worden. Of toen hij in slaap viel in de hof van Getsemane in plaats van  te waken met Jezus terwijl Hij bad. Het is dus niet ons begin dat ons einde bepaalt. Het is niet onze achtergrond, of wie we van nature zijn. Het is wat we de Heilige Geest in ons laten doen. Als we Hem ons laten leiden, als we gehoorzaam zijn aan Hem, dan zal hij ons leiden in alle waarheid en wijsheid. (Johannes 18:10-12; Mattheüs 26:37-41)

Dezelfde man die ooit Jezus probeerde te overtuigen dat Hij het leiden waar Hij later doorheen moest gaan kon ontwijken, schreef later: “Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.” 1 Petrus 4:12-13. (Mattheüs 16:21-23.)

De apostel Petrus: Eén van onze grootste voorbeelden

De apostel Petrus is daarom één van de grootste voorbeelden die we hebben van een leven als discipel. Ja, we hebben een menselijke natuur met al zijn neigingen en zwaktes. Maar we hoeven hierdoor niet gebonden te zijn! Dit zijn niet de werkelijke dingen die uitmaken hoe ons leven zal verlopen. God geeft de Heilige Geest aan eenieder die Hem gehoorzaamt. (Handelingen 5:32.) Als we wandelen in de Geest en leven in gehoorzaamheid naar wat Hij in ons hart werkt, zullen we alle macht in de hemel en op aarde krijgen om Gods goede en volmaakte wil voor ons leven uit te voeren. Dan worden we gedreven door dezelfde krachtige motor die ook de fantastische verandering in Petrus heeft bewerkt.

  • Iemand die is gebonden door zorgen over wat anderen van hem of haar denken kan vrijmoedig worden.
  • Iemand die is gebonden door bezorgdheid en angst kan tot volmaakte rust en vrede komen in Christus.
  • Iemand die snel klaagt en ontevreden is kan leren om dankbaar en tevreden te worden.
  • Iemand die een slaaf van zijn lusten is kan vrij en rein worden.

En de lijst gaat zo door. We weten allemaal voor onszelf waar onze strijd ligt. Met de hulp en kracht van de Heilige Geest kunnen we volkomen overwinning krijgen over alles wat ons nog tegenhoudt!

“Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor de getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangene, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden.” 2 Timotheüs 1:7-9.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in onze pagina over de Heilige Geest, of in de onderstaande artikelen:

Download gratis e-book

Het evangelie van God

Geschreven door Sigurd Bratlie

Genade betekent dat al mijn zonden zijn vergeven wanneer wij die belijden. Maar het betekent ook kracht om te de waarheid waar Jezus mee kwam te gehoorzamen. Hierover schrijft Sigurd Bratlie in dit boekje, en laat zien dat Gods ware evangelie draait om geloofsgehoorzaamheid.