Ga naar de inhoud

Wie zijn de ‘Noorse broeders’?

De Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is bij velen bekend als de Noorse broeders of Noorse broederschap. Ook in de media wordt deze naam gebruikt om onze geloofsgemeenschap aan te duiden. Maar wie zijn de ‘Noorse broeders’ eigenlijk?

Onze visie op Gods woord

Wij kunnen niet schrijven over wie wij zijn, zonder in een notendop onze visie op de Bijbel, Gods woord, te geven.

Wij geloven dat God de wereld schiep en zag dat het goed was. Door de zondeval raakten de mensen verwijderd van God en kwam het verderf en daarmee de dood in de wereld. God beloofde echter een Verlosser: Hij zond zijn Zoon, Jezus Christus, als mens naar de aarde om ons te behouden. Jezus is aan het kruis gestorven voor onze zonden, hoewel Hij zelf nooit heeft gezondigd! Hierdoor had de dood geen macht over Hem en is Hij op de derde dag opgestaan. Hij is naar de hemel opgevaren en doet daar zijn dienst als Hogepriester. Door Hem als Verlosser aan te nemen, worden wij verzoend met God en krijgen wij vergeving van al onze zonden.

Wij geloven dat wij Jezus Christus na kunnen volgen op de nieuwe en levende weg die Hij heeft ingewijd. Hij heeft meegevoel met onze zwakheden en wil ons in onze verzoekingen en levensstrijd hulp en genade geven. Dit betekent dat wij kunnen overwinnen over alle zonden waarvan wij ons bewust zijn. God doet een werk in iedere discipel persoonlijk. Jezus Christus leeft als Hogepriester om voor ons te bidden en de Heilige Geest wil licht en kracht geven in ons dagelijkse leven zodat wij godvruchtig en God welgevallig kunnen leven.

De gemeente, het lichaam van Christus

Niet lang voordat Jezus werd gekruisigd sprak Hij een gebed uit voor zijn discipelen en voor allen, die in Hem geloven: “Opdat zij allen één zijn, gelijk Wij één zijn.” (Joh. 17) Zijn verlangen is dat al zijn volgelingen één gemeente vormen: het lichaam van Christus, waarvan Hij zelf het hoofd is en alle gelovigen de leden. Deze gemeente wordt gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten (zoals Petrus, Johannes en Paulus). De brieven van de apostelen in het Nieuwe Testament getuigen van het ontstaan van een waarachtige gemeente van Christus.

De gemeente in deze tijd is niet iets nieuws. Johan Oscar Smith, de Noorse marineofficier die als de grondlegger van de ‘Noorse broeders’ wordt beschouwd, wilde geen nieuwe godsdienstige partij oprichten. Zijn enige verlangen was om verder te bouwen op het fundament dat de apostelen en profeten hebben gelegd en waarin Jezus Christus zelf de hoeksteen is van Zijn gemeente. Met goede bedoelingen wilde hij daarom ook geen naam geven aan de geloofsgemeenschap die op deze manier groeide. Maar wanneer een beweging zelf geen naam aanneemt, dan geven anderen er toch een naam aan. Zo gaven anderen ons in Nederland de naam: de Noorse broeders. Deze naam verwijst naar de geschiedenis van onze geloofsgemeenschap in Nederland, toen in de jaren ’50 evangelisten uit Noorwegen kwamen om de boodschap die Johan Oscar Smith verkondigde ook te verkondigen in Nederland.

Op dezelfde manier wordt onze geloofsgemeenschap in Noorwegen Smiths Venner genoemd (Noors voor: vrienden van Smith).

Van Noorse broeders naar CGN

Tot in de jaren negentig hadden wat men de Noorse broeders noemt geen officiële naam. Vanwege praktische redenen heeft de gemeente inmiddels een naam aangenomen, namelijk internationaal: Brunstad Christian Church, genoemd naar het internationale conferentiecentrum Brunstad in Noorwegen, en in Nederland: Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Voor algemene informatie over onze geloofsgemeenschap verwijzen wij u naar www.cgn.nl.

 

Bewaren

Bewaren

Volg ons