Over Christelijke Gemeente Nederland

Christelijke Gemeente Nederland maakt deel uit van de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church. Voor meer gedetailleerde informatie over Brunstad Christian Church verwijzen wij naar de website bcc.no. Wilt u meer informatie over Christelijke Gemeente Nederland, dan verwijzen wij u naar cgn.nl.

Het begin

Johan Oscar Smith werd geboren in 1871 en wordt beschouwd als de grondlegger van Brunstad Christian Church. Bij het onderzoeken van de Bijbel werd het hem duidelijk dat de eerste christenen gegrepen waren van een liefde voor Christus en een geloof in een leven in verandering. Dit inspireerde Johan Oscar Smith zodanig dat hij, tweeduizend jaar na de dood van Jezus, het geloof hervond dat aanwezig was in het begin.

Vanaf het moment dat Smith deze openbaringen van God ontving, begon hij daarover te spreken met zijn medemensen. Het was voor hem absoluut noodzakelijk om met anderen te kunnen delen waarover God hem onderwees. Zijn inspanningen leverden niet direct resultaat op, en in de religieuze kringen in Noorwegen van die periode waren er vele charismatische en populaire predikanten die veel meer mensen om zich heen verzamelden dan de leer over Christus geopenbaard in het vlees deed. Smith was niet geïnteresseerd in het achterhouden van de waarheid, noch in het geven van een ‘show’ om meer aandacht te krijgen. “God verlangt naar mensen die voor Zijn aangezicht willen leven. Er zijn er al genoeg die voor het aangezicht van de mensen leven,” schreef hij aan zijn broer in 1909.

In 1910 hadden zo’n 50 tot 60 mensen in Oost en Zuid Noorwegen zich bij hem aangesloten. Dit was het begin van Brunstad Christian Church. Doordat Johan O. Smith als marineman veel op reis was, schoot zijn onderwijzing wortel in diverse plaatsen langs de Noorse kust. Vandaag zijn er gemeenten in ongeveer 20 locaties in heel Noorwegen.

De wijde wereld in

Al in de jaren 30 van de vorige eeuw ontstonden ook gemeenten in Denemarken en Zweden, en vanaf 1950 verspreidde de boodschap zich naar de meeste landen in Europa, waaronder Nederland.

Sinds halverwege de jaren 60 ontstonden er gemeenten in Canada en de Verenigde Staten. De gemeente kwam naar Latijns-Amerika, Azië en Australië in de jaren 70 en naar Afrika in de jaren 80.

Al sinds 1970 had de gemeente een goede relatie met de ondergrondse christenen in veel Oost-Europese landen, maar de omstandigheden maakte zendingsreizen moeilijk. Na de val van het communisme aan het begin van de jaren 90 kwam er echter vaart in het zendingswerk en de gemeente kreeg een solide basis in veel landen in deze omgeving.

Vandaag heeft BCC gemeenten in meer dan 65 landen in alle continenten.

De gemeente – het Lichaam van Christus

“Ik heb geen mensen rondom mijzelf verzameld, maar hen verbonden aan Christus die het hoofd is van de gemeente.” Dit zei Johan O. Smith op zijn 70e verjaardag, en dat blijft een uniek kenmerk van Brunstad Christian Church. Smith begreep vroeg dat onderdeel uitmaken van een religieuze organisatie geen betekenis heeft voor onze verlossing. Met de Bijbel als zijn fundament verkondigde Smith daarom dat de gemeente het Lichaam van Christus is, waar alle leden zélf een verbinding met het hoofd – Jezus Christus – moeten hebben om verlost te worden. Als elk individu een persoonlijke relatie heeft met het hoofd, dan hebben ze ook eenheid – gemeenschap – met elkaar. Door de jaren heen hebben onze leiders nooit geprobeerd om iets te bouwen rondom henzelf, maar God heeft de gemeente ontwikkeling en groei gegeven.