Over ons

ChristenZijn is een initiatief van Christelijke Gemeente Nederland. Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Wat wij geloven

Ons geloof in Gods Woord heeft ons gevormd tot wie wij zijn en waar we voor staan. Wanneer er in de Bijbel staat dat het normale christenleven een leven in overwinning op de zonde zou moeten zijn, dan geloven wij dat! Door de kracht van de Heilige Geest is dit absoluut mogelijk. Lees maar wat Paulus schrijft aan de Romeinen: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” Romeinen 6:14-15

In andere woorden, het is volkomen mogelijk om tot een overwinningsleven te komen – het is compleet onnodig om in zonde te leven! Wij kunnen ware discipelen van Jezus Christus worden die aan de voorwaarden voldoen die Hij gesteld heeft, en Hem nu navolgen op de nieuwe en levende weg naar het eeuwige leven. Is dat waar? Duizenden in ons midden zullen dit van harte beantwoorden met: JA! We geloven het niet alleen, maar ervaren dit ook persoonlijk met behulp van de Heilige Geest.

Ons geloof

 

Over Christelijke Gemeente Nederland

Pilaren in de gemeente