2016 – Het jaar dat de wereld uit elkaar viel?

Ik geloof niet dat ik de enige ben die voelt dat dit jaar de ergste was tot nu toe. Geeft de bijbel hoop voor een verandering?

2016 – Het jaar dat de wereld uit elkaar viel?

Ik zag laatst een cartoon. Het toonde een klaslokaal in het jaar 2100. De leraar zegt: “We sluiten de lessen van 2015 af – nu door naar 2017”. Een leerling steekt zijn vinger op. “Hoe zit het met 2016?” Het wordt donker en de leraar antwoordt onheilspellend: “We praten niet over 2016”.

Iemand schreef in een tweet: “2016 is als een montage van nieuws die je aan het begin van een post-apocalyptische film ziet, dat uitlegt hoe de wereld werd geruïneerd.”

Dat is niet het enige dat ik heb gezien wat verklaart dat de wereld uiteen valt voor onze ogen.

Wereldomwenteling

Veel gruwelijke dingen hebben zich  afgespeeld dit jaar. Het zijn geen dingen die zich niet eerder hebben afgespeeld, maar het is alsof het sneller ging, en sterker was dit jaar. Net alsof de ergste gebeurtenissen van tien jaar in een enkel jaar werden gestopt. Ik hoef niet diep op de details te gaan; veel mensen zullen precies begrijpen wat ik bedoel.

Massale schietpartijen, terrorisme, politiegeweld, rassenspanningen, extreem weer, politieke chaos, sociologische omwenteling, wereldwijde gezondheidscrisis, vluchtelingencrisissen; noem het maar op, de wereld heeft het dit jaar te zien gekregen. We missen alleen nog een zombie-apocalyps. Het lijkt of we eigenhandig de hele wereld kunnen vernietigen.

Niets van deze dingen verbaasde mij eigenlijk. Als een christen leerde ik van jongs af aan om deze “tekenen van de tijd” te zien. De dagen dat we Bijbelse profetieën in vervulling zien gaan.  We weten allemaal dat de wereld in zo’n staat is dat het zo niet langer kan.

Lees hier meer over de eindtijd.

Is er een oplossing?

Is dit dan een slecht jaar? Moeten we naar de toekomst kijken met de hoop dat dingen zullen veranderen, en dat de wereld weer een betere plek wordt? Zijn we werkelijk op weg naar een apocalyps? Of zijn we in staat om samen de wereld weer te kunnen repareren?

Het wordt uiteindelijk zo slecht op aarde dat de mensheid wanhopig verlangt naar een verlosser. Iemand die hen uit deze chaos kan bevrijden, de chaos die ze zelf hebben gecreëerd. En ze zullen waarschijnlijk denken dat God hen heeft verlaten, anders had hij al ingegrepen en de dingen rechtgezet.

Een ander concept waar ik van op de hoogte ben, als een christen zijnde, is de antichrist. De “verlosser” van de mensheid die precies op het goede moment komt, precies wanneer het eruitziet dat er geen weg meer terug is uit de toestand waarin we ons bevinden.  En hij heeft alle antwoorden. Hij zal alles oplossen. Zijn intentie is om te bewijzen dat de mensheid de meester van hun eigen lot is en geen God nodig heeft voor oplossingen.

Er komt een tijd dat zaken gaan veranderen. Dat problemen worden opgelost. Dat er oplossingen zijn voor crisissen. Dat de chaos wordt opgeruimd. Allemaal door de antichrist.

Dat de wereld steeds beter begint te worden, is voor mij het duidelijkste signaal dat het einde van de wereld dichtbij is. Dat betekent dat God niet meer in beeld is voor de meeste mensen. Toch kunnen ze niet weten hoe ver weg dat van de waarheid is.

Gods overwinning

Want God is daar door alles heen geweest. Hij volgde alles mee terwijl de zonde Zijn creatie in stukken scheurde. En Hij zal meevolgen wanneer de antichrist alles weer opbouwt en probeert zijn troon als heerser in dit koninkrijk in te nemen. Dan zal hij proberen om God uit de wereld te werpen, die Hij geschapen heeft uit het niets.

De gebeurtenissen in de wereld pakken precies uit zoals ik altijd gehoord heb dat het zo zou uitpakken. En ik weet al hoe het afloopt: God wint. Hij wint altijd.

Op het juiste moment grijpt God in, Hij neemt de macht weer over en bewijst voor eens en altijd dat hij de almachtige God is, de Oude van dagen, voor nu en de eeuwigheid.
(Daniel 7).

Persoonlijke beslissingen

Dus ik moet nu, terwijl ik in deze onrustige wereld, de besluiten nemen om mezelf te verzekeren van een plek aan de winnaarskant in dit verhaal. Beslissingen die mij leiden naar een eeuwige leven in glorie met mijn Schepper en Verlosser. Dit betekent dat ik me moet voornemen om God te volgen in plaats van de tijdgeest, en liever Zijn wil te doen dan mijn eigen wil.

Het gaat hier op aarde een periode erg slecht worden, vooral voor degenen die de antichrist afwijzen, met zijn schijnbaar perfecte oplossingen voor de problemen in de wereld. Maar het is mijn taak om mijn ziel te bewaren, en de boodschap van de eeuwige hoop met zoveel mogelijk mensen te delen. Gods bedoeling is dat zoveel mogelijk zielen gered worden van de vernietiging die zal komen over deze aarde. Paulus schrijft dat waar de zonde groot is, de genade nog groter zal zijn. (Romeinen 5:20-21) Alle genade is beschikbaar voor degenen die ootmoedig zijn, en God kan verlossen. De staat van de wereld is niets vergeleken met Gods macht.

God is getrouw om hen te belonen die trouw aan Hem zijn. Hij is altijd aan hun zijde, Hij heeft Zijn machtige hand over hen tijdens kwade tijden, en Hij zal Zijn grote en kostbare beloften volbrengen, die hij belooft heeft aan iedereen die overwint.

Wanneer ik de tekenen en gebeurtenissen in de wereld zie ontvouwen, precies zoals het vele jaren eerder is voorspeld, wordt mijn geloof in God eerder versterkt dan dat ik ga twijfelen. Mijn besluit om rechtvaardig te zijn en voorbereid op Christus’ komst wordt alleen maar sterker. Ik wil aan de winnaarskant staan in dit epische verhaal, dat zal eindigen met Gods triomf over de zonde en Satan. Een einde dat een eeuwigheid van vrede en rechtvaardigheid inluidt.

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.