Ga naar de inhoud

Het wachten is voorbij!

Eindelijk is de dag aangebroken! De dag waarop ik me nu al wekenlang heb verheugd, de dag waarop ik met mijn vrienden op een speciale manier kan stilstaan bij de komst van mijn dierbare Verlosser op aarde.

Eindelijk is de dag aangebroken! De dag waarop ik me nu al wekenlang heb verheugd, de dag waarop ik met mijn vrienden op een speciale manier kan stilstaan bij de komst van mijn dierbare Verlosser op aarde.

Het was een dag van nieuwe hoop voor alle mensen die het moe waren om slaaf te zijn van alle mogelijke begeerten en neigingen – ja, er werd een vlam van hoop ontstoken voor allen die leden onder heel die bekrompen kilheid en kwaadaardigheid in hun eigen natuur, die zo verderfelijk is voor alles wat goed, versterkend en opbouwend is.

Hij die alles totaal kan herstellen, Hij is het die op aarde kwam, Hij die een Meester is in het behouden en verlossen, Hij die alle duisternis en de dood heeft overwonnen en die als eerste het licht heeft aangekondigd! Hij, de vredevorst, de verlosser, de raadgever, Hij die voor ons de weg gebaand heeft tot God, Hij is het wiens geringe, armelijke komst op aarde voor ons reden is om dit in deze dagen samen te overdenken en op ons te laten inwerken.

Laten wij kinderlijk blij zijn met dit kleine kind. Door zijn geboorte gingen heel wat profetieën in vervulling. En nu zullen wij worden behouden door zijn leven, zodat de profetieën over ons ook in vervulling zullen gaan. Laat dat eens tot ons doordringen: door ons leven zullen ‘de werken des duivels worden verbroken!’ Wij, ooit slaven van de zonde, kunnen nu in vrijheid worden gesteld, als wij de waarheid over onszelf erkennen. Joh. 8:31-36.

• Vrij om te sterven aan onszelf!

• Vrij om Jezus’ leven te leven!

• Vrij om onbaatzuchtig anderen te dienen!

• Vrij om grenzeloos lief te hebben!

Wat een fantastische vrijheid in Jezus Christus kan ieder van ons nu ervaren! Geen wonder dat de engel uitriep: ‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.’ En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: ‘Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens!’  Luc. 2:10-14.

O, wat verdient Hij onze overgave, onze onvoorwaardelijke liefde, onze aandacht, ons scherp luisterend oor! Ook zijn oren zijn gericht naar onze gebeden, Hij wil persoonlijk avondmaal met ons houden, Hij wil persoonlijk met ons spreken en gemeenschap met ons onderhouden.. Op. 3:20, 1 Kor. 1:9. Laten wij de deuren van ons hart open zetten voor zijn spreken, zijn licht, zijn warmte en eindeloze liefde! Alle vreugde van de wereld betekent niets tegenover één zijn met Hem!

Wie Hem heeft gezien, is door niets te verlokken,
niets kan meer bekoren, wat hij dan nog ziet.
Wie Hem heeft gezien, wil wel alles verliezen,
naast Jezus valt alles op aarde in ’t niet!

(Edin Holme)

Een vredig, zegenrijk Kerstfeest gewenst!

Harald Kronstad

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Download gratis e-book

Ik ben met Christus gekruisigd

Dit boekje is gebaseerd op wat Paulus schrijft in Galaten 2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Elias Aslaksen legt uit wat dit betekent en hoe de lezer tot hetzelfde getuigenis over zijn eigen leven kan komen.

Volg ons