Ga naar de inhoud

Heb ik vandaag God gezien?

Als ik geloof in Gods eeuwigheidsplan voor mijn verlossing, kan ik God beginnen te zien in mijn dagelijkse situaties, in plaats van denken dat alles “tegen mij” is.

Heb je wel eens een van die dagen gehad waar alles verkeerd lijkt te gaan? Ik wel, en dan kon ik mezelf er op betrappen dat ik eraan dacht dat ik blij was als het eindelijk voorbij was. Maar toen kwam dit vers in mijn gedachten: “Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.”  (Mattheus 5:8)

Ik stopte met denken – wat heb ik vandaag “gezien”? Zag ik God in mijn situaties? Zag ik hoe zijn hand elke situatie heeft geleid tot mijn verlossing? Of zag ik alleen hoe de omstandigheden mij niet goed uit kwamen of mijn leven “moeilijk” maakten?

Zag ik de mogelijkheden?

Jonge vogels verlangen ernaar om boven de toppen van de bomen te zweven, maar als hun moeder hun uit het nest duwt, begrijpen ze misschien niet dat hun wens uitkomt. De vogel moeder duwt haar jongen uit het nest, zodat de jonge vogels hun vleugels kunnen uitspreiden en leren vliegen. Maar hoe zit dat met mij? Ik bid om geduld en goedheid zonder grenzen, maar als God mij de situaties geeft die mij “uit het nest duwen”, zie ik die dan als mogelijkheden om mijn wens te verwezenlijken? Gebruik ik die als gelegenheden om vrij te worden van mijn frustraties en ongeduld en eisen, zodat zijn deugden vorm kunnen krijgen in mijn leven? Of zie ik alleen omstandigheden die “tegen” mij zijn?

Ik dacht terug aan mijn dag: Toen ik op het werk kwam, kwam ik erachter dat we onderbemand waren en ik kreeg meer taken dan ik redelijk vond. Zag ik toen mijn mogelijkheid om af te komen van klagen en eisen, of glimlachte ik alleen en probeerde de last te dragen en te hopen dat ik de dag zou overleven? Toen iemand mij afsneed in het verkeer, zag ik het als een situatie die God mij aanreikte om verlost te worden van mijn irritatie en meer geduldig te worden? Hield ik mijn hart rein?

We zijn kortzichtig van nature

Van nature ben ik heel kortzichtig en zie ik alleen de fysieke situatie in plaats van Gods eeuwigheidsperspectief daarmee. Er staat duidelijk in de bijbel geschreven dat “alle dingen medewerken ten goede” (Romeinen 8:28), en dat “het alles om uwentwil geschiedt” (2 Korinthe 4:15). Als ik hierin geloof, dan kan ik in mijn dagelijkse situaties waar niemand anders mij kan zien, mijn hart rein bewaren in plaats van toe te geven aan klagen en vertwijfeling. Ik wil God in alles kunnen zien en de mogelijkheden gebruiken om van mijn zondige natuur verlost te worden, zodat ik meer en meer aan Hem gelijk wordt.

“Gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.” Jakobus 5:11. Het doel van mijn “moeilijke” situaties is om mij te laten zien wat er nog steeds in mijn natuur ligt dat mij ongelukkig maakt. Vervolgens, door dit in de dood te brengen, kan ik komen tot een gelukkig leven in deugden, blijdschap, dankbaarheid en vrede. Ik zal God zien. Dat is “het einde, dat de Here deed volgen”.

“Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.” Mattheus 5:8.

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Download gratis e-book

Christus geopenbaard in het vlees

Omwille van ons droeg Jezus onze zonde in zijn vlees zodat alle zonde daar veroordeeld zou worden. Hij wilde dat doen, en Hij heeft het gedaan! Wat dat voor ons heeft betekend is niet te meten. Lees hier meer over wat het betekent voor ieder die gelooft in Jezus Christus als Gods zoon en Zoon des mensen.

Volg ons