Ga naar de inhoud

De regenboogvlag: mijn eerlijke mening

Hoe moet ik als christen reageren op homoseksualiteit?

Onlangs heeft de Hoge Raad van de Verenigde Staten bepaald dat het homohuwelijk gelegaliseerd wordt in de VS. ‘Gay Pride’ parades over de hele wereld vertonen de regenboogvlag, om deze mijlpaal voor LHBT-rechten te vieren.

Veel mensen, zowel heterofiel als homofiel, laten op social media zien dat ze het er mee eens zijn. Ik vraag me af hoe ik moet reageren als christen. Dan moet ik in Gods woord kijken om het antwoord te vinden. Ik moet toegeven dat dit niet zo makkelijk is als ik zou willen.

Paulus’ brief aan de Romeinen veroordeelt duidelijk het praktiseren van homoseksualiteit (Romeinen1:26-28). Maar hoe moet ik staan tegenover een homoseksueel, die heeft geworsteld met zijn identiteit en gevoel van eigenwaarde in onze maatschappij vanwege zijn seksuele geaardheid? Dat is geen makkelijke vraag. Dan zeg ik tegen mijzelf dat ik moet nadenken, en ik voel me klein worden vanwege het feit dat ik er zo weinig van weet wat het is om geboren te zijn met homoseksuele neigingen.

Hoe zou ik andere mensen kunnen oordelen als zij zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht vanaf hun geboorte, terwijl ik ‘toevallig’ heterofiel geboren ben? Als zulke mensen vaak gediscrimineerd, geminacht, en zelfs vervolgd worden, zou ik dan niet beter meegevoel kunnen hebben, in plaats van met mijn oordeel klaar te staan? Ik begin me te realiseren dat het opgroeien en leven als een homo of als lesbienne in onze wereld vele kanten heeft en mijn voorstellingsvermogen te boven gaat.

Gods woord is mijn fundament

Als ik de Bijbelverzen over homoseksualiteit lees, vind ik nergens teksten die het met een andere seksuele gerichtheid geboren worden veroordelen. En ik wil helemaal niet dat iemand hierom gediscrimineerd, gepest, geminacht of gehaat wordt. De Bijbel laat  duidelijk naar voren komen dat het praktiseren van homoseksualiteit zonde is.

Ik kan het simpelweg  niet eens zijn met gedrag dat God als zonde ziet.

Ik geloof in Gods Woord, en dat is het fundament van mijn leven. God maakt, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, ook duidelijk dat het huwelijk de verbintenis is tussen een man en een vrouw (Genesis 1:27-28).

Al houd ik ook veel van iedereen, en voel ik mee met hun worsteling, ik kan persoonlijk het niet eens zijn met het homohuwelijk, of welke vorm van homoseksuele relaties ook. Het ligt niet aan mijn gebrek aan liefde, inlevingsvermogen of respect tegenover anderen, maar ik kan gewoon niet akkoord gaan met gedrag dat God ziet als zonde.

Gods belofte

Ik moet eerlijk bekennen dat ik geen verklaring heb voor het feit waarom sommige mensen de moeilijkheid van homo-zijn het hoofd moeten bieden, net zo min als ik de reden achter vele andere ongelooflijke beproevingen die sommige mensen moeten ondergaan in het leven kan verklaren. Maar wat ik wel begrijp is dat God een belofte heeft gedaan aan iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, of iets anders: Hij heeft ons beloofd dat wij zullen ontkomen aan het verderf van de zonde, en dat wij deel zullen hebben aan de goddelijke natuur (2 Petrus 1:4).

God had een goed en volmaakt plan voor elk van ons toen hij ons schiep. “Want ik weet, welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Jeremia 29:11.

Niemand kan beproevingen in zijn leven ontlopen, en beproevingen zijn voor iedereen verschillend. Maar God troost ons met dit vers: “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.” 1 Petrus 1:6-7. Ook al moeten we beproevingen het hoofd bieden waarvan andere mensen zeggen dat ze onmogelijk zijn, als we vast staan, en niet toegeven aan de druk van de wereld om ons heen, dan wordt ons geloof beloond.

Zij, die de eeuwige waarde van zo’n leven zien, zullen ten koste van alles ernaar streven om het te bereiken. Wat betreft hen, die ervoor kiezen om een andere richting in hun leven op te gaan,- daar kan ik niet achterstaan. Maar ik kan hen ook niet veroordelen (Matteüs 7:1). Met een plichtsbesef en een diepe liefde tot God en iedereen die Hij heeft geschapen, zal ik mij altijd verzetten tegen dat waarvan God heeft gezegd dat het slecht is.

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Download gratis e-book

Ik ben met Christus gekruisigd

Dit boekje is gebaseerd op wat Paulus schrijft in Galaten 2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Elias Aslaksen legt uit wat dit betekent en hoe de lezer tot hetzelfde getuigenis over zijn eigen leven kan komen.

Volg ons